Landmaktens avgjørende betydning.

  Litt misvisende med bildet over av finske jegersoldater. Finnene har imidlertid til forskjell fra norske forsvarsplanleggere forstått at uten landmakt ikke noe territorielt forsvar. Denne artikkelen av oberstløytnant (P) Kjell Sjåholm illustrerer den vrangforestillingen våre forsvarsplanleggere har levd i siden årtusenskiftet som en følge av utviklingen av presisjonsstyrte langdistansevåpen som kryssermissiler og som Sverre […]

TERRORBØLGEN KAN STOPPES – OM VI VIL

Terrorbølgeni Europa tiltar. Det er sannsynlig at vi kan bli rammet av en terrorhandling i Norge i løpet av de neste 12 månedene, sier sjefen for PST. Vi kan bli rammet hvor som helst – i Oslo, Trondheim eller Drammen for den saks skyld. Forsøkene på å bortforklare, bagatellisere og alminneliggjøre terrorhandlingene som noe vi […]

Totalitære tilstander i Forsvarsdepartementet

      Lekkasjene i Forsvaret og det faktum at en rekke ledende offiserer først tør uttale seg kritisk etter nådd pensjonsalder er et tegn på mistillit til beslutningsprosessene og at noe er grunnleggende galt med organisasjonskulturen i Forsvars-departementet. Det var særdeles ille under Krohn-Devold (H) og Strøm-Ericksens (Ap) tid som forsvarsministere, men har åpenbart […]

Norsk geografi og klima – militære implikasjoner

Av Kjell Sjåholm, oberstløytnant (P) Innledning Geografi og klima benevnes i Forsvaret som været og lende (i fremstillingen nyttes det mer kjente uttrykket terrenget) og er sammen med fienden tre faktorer som er viktige i utvikling av enhver operasjonsplan. Men de er også avgjørende for utvikling av militære styrker, deres utrustning, trening og taktikk. I […]

TULL OM TERROR.

  DN skriver på lederplass 7.6. at “de fleste angrepene er utført av småkriminelle unge menn med islamsk innvandrerbakgrunn med svært begrenset kunnskap om islamsk tro og tradisjon.” Dette er tull. Det finnes ikke belegg for å hevde at de islamske terroristene er småkriminelle tapere med begrenset kunnskap om islam. Det er en myte skapt […]

UTENRIKSPOLITISK KURSENDRING

  I forbindelse med lanseringen av den nye stortingsmeldingen om Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk 20. april, inviterte regjeringen til debatt samtidig som utenriksministeren rutinemessig konstaterte at ”hovedlinjene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk ligger fast”. Begge deler fremstår i et merkelig lys. Sentrale deler av norsk utenrikspolitikk er i realiteten allerede lagt om. De […]