Skal vi bare overse Rød Larsen-saken og privatiseringen av UD?

«Kanskje burde man bare overse ham?», skriver tidligere utenriksminister, Knut Wollebæk 15.1. i en replikk til mine to artikler om privatiseringen av norsk utenrikspolitikk. Han mener kritikken er malplassert, men unngår å svare på de spørsmål jeg har reist. Vollebæk fremhever at «mange er takknemlige for Norges internasjonale engasjement». Det er sikkert riktig! Men utenrikspolitikk […]

Fem konkrete spørsmål vedrørende Rød-Larsen saken

Når Ingjerd Schou (H) i KK 21.12. aviser min kritikk av samrøret i norsk utenrikspolitikk og gjentatte regjeringers manglende kontroll med pengebruken med at min analyse er preget av «sveipende generaliseringer» hadde jeg forventet at hun var mer konkret selv. Hun mener at vi bør «være stolte av norsk utenrikspolitikk», uten noen nærmere begrunnelse og […]

Privatiseringen av norsk utenrikspolitikk og hva Rød-Larsen saken egentlig dreier seg om.

Utenlandske diplomater omtaler Norge som ‘verdens største NGO’. De lo av visjonen til Jagland, Bondevik og Stoltenberg om Norge som humanitær stormakt og fredsmekler. De gremtes over Nobelkomiteen som ga Fredsprisen til den amerikanske presidenten som har bombet desidert mest siden Vietnamkrigen. Og de trekker oppgitt på smilebåndet av Erna Solberg og Ine Eriksen Søreide […]

Det er ikke mulig å uttale seg sikkert om fremtidens klima

Av Odd Gunnar Skagestad Et knippe på 13 institusjonsdirektører (herunder en konsernsjef og tre rektorer) går i Aftenposten 30. november til felts mot «Carl I. Hagen og andre som avviser at klimaendringene vi opplever, er menneskeskapte, skadelige og et av vår tids viktigste temaer». Som begrunnelse for sitt angrep anfører de tre angivelige «uomtvistelige» fakta, […]

Bergenserens iboende djevelskap

Jeg har i sin tid bodd i Bergen i seks og et halvt år. Jeg kjenner mange hyggelige bergensere. Vel, kanskje ikke så veldig mange. Men i hvert fall to. Thelma og Petter, dere er ikke omfattet av de særdeles lite BLM-korrekte generaliseringene under om bergenserens iboende djevelskap. Dere må være unntakene som bekrefter regelen. […]

Fest på Grünerløkka.

NTB melder at en mann i 50-årene ble knivstukket på Grünerløkka natt til lørdag. Det var ikke meg. Bare så det er avklart. Jeg måtte et nødvendig ærend til Kristiania, ’denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merker av den’. Der ble jeg uendelig tørst. Så jeg endte opp på en fest […]

Presidentvalget og fargen på sebraer

De fleste vil si at sebraer er hvite med sorte striper. Vitenskapen er imidlertid kommet frem til at de er sorte med hvite striper. Det er ikke alltid tingene er slik vi tror de er, eller slik noen gjerne ønsker å fremstille dem. 72 millioner og nesten halvparten av de amerikanske velgerne stemte på Trump i […]

Scenariostudienes begrensninger, militærteknologiens muligheter og Forsvarets fremtidige innretning

Bruken av scenariostudier er en neglisjert problemstilling i forsvarsdebatten. Valg av planscenario legger tunge føringer, men er samtidig et av de minst kvantifiserbare og mest spekulative feltene innen forsvarsplanleggingen. Etter Sovjetunionens kollaps og Den kalde krigens opphør ble det konkludert med at de militære utfordringer Norge i uoverskuelig framtid kunne bli eksponert for, var redusert […]

Look in the mirror, folks!

Sett i et demokratiperspektiv er dekningen av det amerikanske presidentvalget i NRK, TV2, Aftenposten, VG og resten av norsk presse skremmende. Svært skremmende! Den er så systematisk partisk, usaklig og blottet for motforestillinger og journalistisk kontradiksjon at den likner mer på en hybrid militær informasjons- og påvirkningssoperasjon enn på det en normalt forbinder med journalistikk. […]

Hvorfor meningsmålingene tar feil

Hvordan kunne meningsmålingsinstituttene og kommentariatet ta så grundig feil når de alle, så godt som uten unntak, spådde klar valgseier til Joe Biden? Hadde de ikke lært noen ting fra forrige presidentvalg hvor de på samme måte tildelte seieren til Hillary Clinton lang tid i forveien? Svaret er enkelt. De tok feil fordi de ville […]