De siste dagers Stanghellige.

Ole Torps portrett av avtroppende redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle på statskanalen i går, var en bisarr, men interessant forestilling. Interessant, ikke pga. intervjuobjektets hyperinflaterte ego, men interessant i et media-kritisk perspektiv. Stanghelle fikk fremstå som sakligheten og demokratiets forsvarer og presseetikken fremste ridder uten at et eneste kritisk spørsmål ble reist. Han var opptatt […]

Realister i alle leire, foren dere!

Tilhører man automatisk ytre høyre og er det etisk riktig å kalle noen nazist dersom vedkommende er innvandringskritisk, uansett hvor demokratisk innstilt han eller hun ellers måtte være? Tilhører man ytre høyre dersom man mener det vestlige demokratiet bygger på nasjonalstaten og at internasjonale konføderasjoner som EU har bidratt til å undergrave selvråderetten og har […]

Noen har stjålet demokratiet fra oss.

Demokratiet er i krise. Folkestyret har forvitret voldsomt de siste 30-40 årene. Det blir veldig tydelig under et arrangement som for eksempel Arendalsuka. Den hevder å ha som mål ”å styrke kraften i vårt levende demokrati.” Eller som Harald Stanghelle, formann i Programkomiteen og redaktør i Aftenposten, selvtilfreds uttrykte det; ”Dette er demokratiet på sitt […]

Dagbladets ensrettede verdensbilde

  Det står mye rart i avisene, kanskje særlig i Dagbladet. Redaktør og politisk kommentator John Olav Egeland skriver at ”Voksende høyrepopulisme, handelskrig, et utydelig Nato og svekkelse av internasjonale institusjoner er Norges utfordringer nå.” Det ville vært vel så dekkende for de faktiske realiteter om Egeland hadde skrevet at resultatene av den politiske elitens […]