Universitetene brenner, men professorene løper etter pengene.

  Erik Oddvar Eriksen, professor og leder av ARENA Senter for Europaforskning, har skrevet en kronikk i Aftenposten 11.9.19 som så til de grader blottlegger oppdragsforskningens skjulte agenda og de nedlatende holdningene overfor folk flest ved mange av våre universitet og lærested. Tittelen på kronikken er ikke mindre enn ’Planeten brenner, men velgerne strømmer til […]

Norge bør delta i Gulfen.

(Artikkelen er revidert 13.8.2019.) Forsvarsministerens signaler om å delta i en størst mulig internasjonal koalisjon for å holde de internasjonale seilingsrutene i Gulfen åpne er en vanskelig, men riktig beslutning dersom vi hadde hatt kapasiteter å delta med. Men det har vi ikke. Vi trenger alt som fortsatt flyte kan til å ivareta sikkerheten i […]

Dont’t look to Norway. Look to Britain!

    Jeg var i sin tid med og forhandlet EØS-avtalen. Jeg var ansvarlig for forhandlingsområdene statsstøtte, offentlige innkjøp, konkurranseregler, energidirektivet, tekniske handelshindringer og institusjonelle løsninger på ekspertnivå. Vi koordinerte norske posisjoner med de ulike fagdepartementene i Oslo før vi forhandlet frem omforente EFTA-posisjoner i Geneve. Med de reiste vi til Brussel for å forhandle […]

Innvandringsdebatten – kampanjejournalistikken har tatt over akademia.

Innvandringen koster penger, mange penger. Det er skattebetalerne som må betale for den. De må jobbe mer. De må jobbe lenger. De må betale mer i skatter og avgifter, bl.a. bompenger. De får dårligere velferd enn de ellers ville fått. Eldreomsorgen blir dårligere. Kreftkøene blir lengre. Kriminaliteten blir høyere. Koreanklossene blir flere og samfunnssikkerheten blir […]

Langtidsplanen for Forsvaret og planleggernes 10 kardinalsynder. Hva Forsvarssjefen kan lære av forgjengernes feil. (full lengde)

  Forsvarssjefen har fått frem til 8. oktober til å fremlegge sitt fagmilitære råd som innspill til regjeringens arbeid med ny langtidsplan for Forsvaret. Han bør bruke tid på å studere de feil som ble gjort da Forsvarsreform 2000 ble utarbeidet for 20 år siden. Med Forsvarsreform 2000 ble invasjonsforsvaret og den nasjonale forsvarsterskelen avviklet. […]