Vi nærmer oss slutten av fjerde akt

Jeg kom en sur og regntung formiddag til å bla i en gammel utgave av Peer Gynt. Om det var tilfeldighetene eller et påskudd for å gå utenom som drev meg bort til bokhyllen skal være usagt. Boken var velbrukt og lite å se til. Ryggen var halvt revet av. Den var blant de tingene […]

Forsvarets oppgaver er endret i det skjulte. Mye å ta tak i for den nye Forsvarskommisjonen.

Forsvarets oppgaver Siden årtusenskiftet har det funnet sted en gradvis glidning mht. avgrensningen av forsvarets oppgaver. Det heter ikke lenger at det norske forsvarets hovedoppgave er å «utgjøre en krigsforebyggende terskel med basis i NATO-medlemskapet», jfr. Prop. 73 S (2011-2012). Fra og med den gjeldende Langtidsplanen for forsvaret fra 2016, heter det at forsvarets hovedoppgave […]

Overrepresentasjonen av Covid blant innvandrere skyldes ikke trangboddhet eller manglende norskkunnskaper!

Innvandrergruppenes talsmenn, samfunnsforskerne, politikerne og media har unisont påstått at overrepresentasjonen av covid-19 blant innvandrerne skyldes trangboddhet og dårlig kommunikasjon fra norske myndigheters side. Det er politisk korrekt, men selvsagt bare tull! Hovedbudskapet i FHIs rapport 15.4. om ‘Covid-19 blant personer født utenfor Norge’ er som følger; «Koronapandemien har i Norge rammet personer født utenfor […]

Ukvemsord for dagen – NRK

Før kunne jeg høre på radio under lengre kjøreturer. Det har jeg omtrent sluttet med. NRK Radios platte 24 timers underholdningskonsept med to hjernedøde pratehoder i tyve-årene som tror de er morsomme med rumpevitser og lange fortellinger om ørevoks, kroppsvesker og andre ting som måtte falle dem inn blir for kjedelig i lengden. Det er […]

Hva i helsike er det regjeringen driver på med?

Regjeringen har gitt 13 milliarder av norske skattebetaleres hardt opptjente kroner til vaksineutvikling for verdenssamfunnet, men har bundet innkjøpet av egne vaksiner til EU slik at vi nå er blant landene som står bakerst i vaksineringskøen. Mens Israel er ferdigvaksinert og UK, USA og Russland synes å være på god vei mot normale tilstander, går […]

Trusselen mot demokratiet 3. Er det fortsatt noen som tror at velgerne bestemmer?

The Davos man Folkestyret har forvitret. Partiene som tidligere var medlemsbaserte, har utviklet seg til nettverkspartier og oligarkier med et stadig større innslag av yrkespolitikere som pleier egen karriere og utvikler bånd og bindinger seg imellom på bekostning av deres lojalitet og forpliktelser overfor velgerne. Stort sett uten debatt og demokratisk forankring har disse partioligarkiene […]

Trusselen mot demokratiet 2. Globalistene har eksportert det.

Elitedrevne globalister mot en demokratisk grasrot Ved Høyres oppslutning om velferdsstaten og Arbeiderpartiets oppslutning om markedet og samtlige partiers tilslutning til det vestlige globaliseringsprosjektet, har høyre-/venstreaksen i norsk politikk mistet sin mening. Den grunnleggende politiske konfliktlinjen i Norge som i Vesten forøvrig, går i dag mellom elitedrevne globalister som setter overnasjonale ordninger fremfor nasjonale interesser, […]

Mona Juul og Sikkerhetsloven

I Klassekampen den 12.2. reiste jeg tvil ved ambassadør Mona Juuls sikkerhetsklarering. Statsviter Chase Alexander Jordal trekker i en replikk den 20.2., mine motiv i tvil. Han mener jeg er ute etter å «ramme» Mona Juul og hennes ektemann, Terje Rød Larsen. Jeg har i alle innlegg gjort det helt klart at mitt ærend er […]