Urealistiske forsvarsplanleggere og uansvarlige forsvarspolitikere.

      Den 6.10. 2004, for snart 15 år siden, skrev jeg en kronikk i Aftenposten med tittelen ’Forsvarsreformen – et vågespill med vår sikkerhet.’Det var på den tiden det fortsatt var mulig å komme til i Aftenposten med artikler som kritisk konfronterte det etablerte. https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/15K4Q/Forsvarsreformen—et-vagespill-med-var-sikkerhet Jeg advarte mot de sviktende sikkerhetspolitiske forutsetningene som […]

Regjeringsforhandlingene – et varslet utfall.

    Med fare for gjentakelse, tingene slik de er og tingene slik de søkes fremstilt, er ofte to vidt forskjellige ting, særlig i politikken. Regjeringsforhandlingene fremstår mer og mer som et dårlig regissert skuespill hvor partenes underliggende motiv søkes kamuflert i alle mulige slags tilsynelatende politisk høyverdige standpunkt. Det etablerte mediakommentariatet er velvillig med […]

Erling talt, Erna!

  Statsminister Erna Solberg gledet seg i Dagbladet 28. desember over at ledigheten i Norge ”nå er den laveste siden finanskrisen.” Det er vel og bra, men dersom Erna hørte mindre på rådgiverne, spinndoktorene, tale- og artikkelskriverne og kommunikasjonsstrategene sine, og i stedet søkte å redegjøre ærlig og oppriktig for hvordan det virkelig sto til […]

Globaliseingspolitikken – elitekonspidrasjon eller folkeviljen?

  Globaliseringspolitikken endrer Norge. Globaliseringspolitikken de siste tretti årene endrer landet i rekordfart og avgjør i stor grad hvordan det fremtidige Norge kommer til å se ut. Innvandringspolitikken, multikulturalismen og de demografiske og etniske endringsprosessene som følger i kjølvannet er i ferd med å bli en betydelig belastning for norsk økonomi. Velferdsstaten undergraves, og vårt […]

Julebrev til Erna.

  Himmelen ser kanskje lyseblå ut nå, Erna, men det ulmer i grasrota. Det går en politisk ildebrann over hele den vestlige verden, og den er på vei hit. Vart du skremd no, Erna? Ikke det. Vel, det er kanskje ikke så rart. Høyre stjeler velgere fra Arbeiderpartiet og kanibaliserer Fremskrittspartiet. Sosialdemokratiet er i oppløsning, […]

Til bred mobilisering mot globaliseringspolitikken!

  Tilbakemeldingene har vært klare og entydige. I den utstrekning Resetts lesere representerer folkets røst, er det åpenbart veldig mange som er veldig misfornøyde med globaliserings-politikken til de etablerte partiene på Stortinget. https://resett.no/2018/11/17/blir-vi-nodt-til-a-starte-vart-eget-parti-dere/ I løpet av knapt tre dager meldte over 3.000 at de var enige i at ”Vi trenger et nytt parti som kompromissløst […]