Trump vs. media 4-0!

Uansett Trumps ubehøvlede og vulgære væremåte, er realiteten at han tar innersvingen på media og det politiske establishment i USA, i Europa og i Norge gang på gang. Dette er en artikkel om hva norske journalister ikke skjønner eller vil fortelle om amerikansk politikk. Det er til tider underholdende, men ingen udelt glede å være […]

Sikkerhetspolitisk påskekrim med Frank Rossavik.

Frank Rossavik skriver mye rart, nå sist som sikkerhetspolitisk ekspert. I en artikkel i Aftenposten 10.4. mener han å slå fast at NATO ikke trygger freden og at USA ikke vil komme Europa til unnsetning dersom vi skulle trenge det. Konklusjonen er ikke nødvendigvis feil. Solidariteten i NATO er ikke 100% til enhver tid og […]

En nasjonal skandale.

  Vi har brakt oss selv i en situasjon hvor vi ikke lenger har noe krigsforsvar. Vi kan om nødvendig markere vår suverenitet, men vi kan ikke forsvare vårt territorium. Det forsvaret vi har endt opp med er kun et ’trip wire’ forsvar som vil bli nedkjempet i løpet av noen ganske få dager. Tidligere […]

Rettsstaten forfaller, demokratiet utfordres.

Rettsstaten er en av demokratiets viktigste grunnsteiner. Dens formål er å beskytte storsamfunnet og staten mot kriminalitet samtidig som den skal beskytte enkeltindivid mot vilkårlige overgrep fra statens side. For at rettssystemet skal fungere må det opprettholde sin rettslige legitimitet blant borgerne. Det forutsetter at rettsreglene er allment aksepterte, at det er likhet for loven og […]

Russisk utenrikspolitikk under Putin.

  Av Rolf O. Berg, Ambassadør (p) Målet for russisk utenrikspolitikk under Putin er antakelig å styrke og bevare regimet, svekke eller avskaffe det amerikanske hegemoni og gjeninnsette Russland som en global makt. Lenge trodde USA og andre allierte at den moderate russiske politikk fra 1980 årene til midten av 1990 årene hadde blitt den […]

Sikkerhetspolitisk blindsone.

  Av Kjell Sjåholm, oberstløytnant (p) Oddvar Nygård, kommentator i Nordlys, har påpekt at statsminister Erna Solberg har en blindsone når det gjelder forsvars- og sikkerhetspolitikk, og derav ikke ser noe behov for å finansiere en økning av forsvarsbudsjettet til 2% BNP i 2024. Men hva er det statsminister Solberg ikke får med seg i […]

HVA SKAL VI MED EN POLITISK PROSTITUERT PRESSE?

Er det ingen grense for hvor dypt media kan synke? Har ren desinformasjon og propaganda overtatt for enhver saklig og balansert fremstilling? Er den siste rest av presseetikk forsvunnet i pølen av kampanjejournalistikk og ideologisk befengt synsing? Medias dekning av Trump må være det nærmeste det er mulig å komme et journalistisk lavmål. Han ble […]