Hodeløst av Arbeiderpartiet

Øystein Steiro Sr., 22.2.2016. Det er vel få eller ingen som er mot avskaffelsen av atomvåpen. Forslaget til leder av Utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Hiitfeldt (Ap), om at regjeringen skal arbeide for et verdensomfattende forbud mot atomvåpen er imidlertid så dårlig gjennomtenkt og så dårlig timet som det vel går an. Det føyer seg inn […]

PRESIDENTVALGET I USA

Øystein Steiro Sr. 21.2.2016.  De fleste som er opptatt av internasjonal politikk er skremt over tanken om hvordan verden kommer til å se ut dersom Donald Trump skulle vinne presidentvalget. Det burde i hvert fall gi den norske regjeringen noe å tenke på. Forholdet til Russland er på et historisk lavmål. Vi er allerede dypt i et kald […]

Ny kald krig

  Øystein Steiro Sr. 19.2.2016. Putin kalkulerte riktig. Russlands intervenering i Ukraina avstedkom ingen militær reaksjon fra Nato’s side. Det hadde vært utenkelig. De økonomiske sanksjonene som fulgte kom imidlertid samtidig med det dramatiske fallet i oljeprisen. Det legger et stadig sterkere press på russisk økonomi. Om utviklingen får fortsette kan det få innenrikspolitiske følger med […]

Hardkjøret mot Listhaug

Øystein Steiro Sr., 12.2.2016. Høringsfristen for Regjeringens notat om innstramminger i innvandringspolitikken gikk ut 9.2. I stedet for å lese omtalen av meldingen i avisene, kan du lese den i orginal her Ikke uventet er media og det sedvanlige kommentariatet negative til forslaget samtidig som Listhaug får pepper jfr. hovedoverskriftene i f.eks. Aftenposten de siste dagene: 7.2.;  Har en […]

En faktabasert innvandringsdebatt – er det mulig?

  Øystein Steiro Sr. 20.7.2013. Den største folkevandringen i Europa i moderne tid har omsider fremtvunget en nødvendig realitetsorientering i norsk innvandringspolitikk. Det er viktig fordi innvandringen vil koste enorme summer og avstedkomme store samfunnsmessige endringer. Desto mer betenkelig er det at debatten om innvandrings- og asylpolitikken fortsatt i så liten grad er basert på fakta. Denne artikkelen er skrevet sommeren 2013, men innholdet gjelder fortsatt. Artikkelen slår fast at innvandringsdebatten først og fremst […]

Norge som humanitær krigsmakt

  Øystein Steiro Sr., 20.10.2015. Den anonyme kronikken i Aftenposten 15.10. om Libya og ”Krigen som ble et demokratisk problem” er åpenbart skrevet av en modig tjenestemann eller –kvinne i UD. Den er et verdifullt bidrag til en utenrikspolitisk debatt som dessverre har vært omtrent fraværende i Norge. Artikkelen er bemerkelsesverdig på flere måter. Den […]