Matlary – 15 år for sent.

FORMER LATIN AMERICAN PRESIDENTS ATTEND INTERNATIONAL CONFERENCE

Øystein Steiro Sr., 12.12.2015.

Ønsketenkning og akademisk drømmespinn har forvoldt det norske forsvaret enorm skade. Janne Haaland Matlary skal likevel få ros når hun omsider har gjort helomvending mht. villfarelsen om historiens død selv om det er langt på overtid. Det gir en viss tilfredsstillelse i å få rett, det må innrømmes, selv når det gjelder å ta livet av akademisk myter som bygger på et grunnleggende optimistisk syn på internasjonal politikk.

Matlary følger nok en gang i fotsporene til Francis Fukuyama. Harward-professoren har på sin side måtte gjøre avbikt for historiens egen dom. 90-tallets populære antakelse innenfor statsvitenskapen om at historien og geopolitikken var død og at grensene og nasjonalstaten hadde mistet sin betydning til fordel for EU og de store internasjonale konføderasjoner, og at grunnlaget for fred var lagt en gang for alle i den vestlige verden, har så til de grader vist seg å være feil. Det er i dag flere grenser, flere land og flere konflikter i Europa enn før andre verdenskrig.

Så det er grunn til å sette kryss i taket når Matlary i DN 31.12. skriver at; ”verden består av stater og at det finnes intet overnasjonalt demokrati. Kun nasjonalstaten har en kontrakt med sine borgere om å beskytte dem og om å sørge for dem.” Det er synd at det har tatt så lang tid å skjønne dette. Det er tragisk å tenke på at den akademiske drømmetenkningen hun og flere andre, bl.a. tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, sto for, la det sikkerhetspolitiske grunnlaget for en forsvarsreform som førte til en fullstendig avvikling av det norske forsvarets territorielle kapasitet. Den skaden som er forvoldt er enorm. Det vil kreve enorme ressurser og ta lang tid å bygge opp igjen forsvarskapasiteten til et akseptabelt nivå.

Reklamer