Hardkjøret mot Listhaug

Øystein Steiro Sr., 12.2.2016.

Høringsfristen for Regjeringens notat om innstramminger i innvandringspolitikken gikk ut 9.2. I stedet for å lese omtalen av meldingen i avisene, kan du lese den i orginal her

Ikke uventet er media og det sedvanlige kommentariatet negative til forslaget samtidig som Listhaug får pepper jfr. hovedoverskriftene i f.eks. Aftenposten de siste dagene:

7.2.;  Har en minister rett til å uttrykke bekymring?          

9.2.;  Barneombudet og Redd Barna frykter følgene av Regjeringens forslag til ny asylpolitikk.

10.2.;  Fagmiljøer fillerister Listhaug for faktafeil.

 11.2.;  Dette er som fra regimer vi vanligvis ikke sammenlikner oss med.

12.2.; Slik plukker faginstanser fra hverandre Regjeringens innvandringspakke, punkt for punkt.

Forslaget er sendt en rekke høringsinstanser, inklusive innvandrerorganisasjonene. Visste ikke at det var så mange;

 • Antirasistisk Senter
 • Amnesty International
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Flyktninghjelpen
 • Invandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Islamsk Råd
 • MiRA Ressurssenter for innvandrer og flyktningkvinner
 • Norsk innvandrerforum
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Norsk Senter for Menneskerettigheter (SMR)
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • SOS Rasisme

Organisasjonsfrihet er viktig i et demokrati. Godt ikke Norge er shariastyrt!

 

 

 

 

 

 

 

Reklamer