Hodeløst av Arbeiderpartiet

jefdyeikpopkhyf7yzvpfa

Øystein Steiro Sr., 22.2.2016. Det er vel få eller ingen som er mot avskaffelsen av atomvåpen. Forslaget til leder av Utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Hiitfeldt (Ap), om at regjeringen skal arbeide for et verdensomfattende forbud mot atomvåpen er imidlertid så dårlig gjennomtenkt og så dårlig timet som det vel går an. Det føyer seg inn i den såkalte engasjementslinjen i utenrikspolitikken under Gahr Støres tid som utenriksminister.

Forslaget, som isolert sett vil høste sympati hos de fleste velgere, er imidlertid direkte kontrært i forhold til Norges sikkerhetspolitiske interesser. Dette først og fremst fordi det bryter med NATO’s strategiske konsept og dermed med solidaritetsprinsippet som hele alliansen hviler på. NATO arbeider for ikke-spredning og reduksjon av atomvåpen, men erkjenner at så lenge det eksisterer atomvåpen vil disse nødvendigvis måtte være en integrert del av NATOs avskrekkingskapasitet sammen med konvensjonelle styrker.

Om Norge som det eneste NATO-landet skulle arbeide unilateralt for et forbud mot atomvåpen, vil vi gå imot en omforent NATO-linje og bryte med den multilaterale tilnærmingen som norsk utenriks- og alliansepolitikk har vært fundamentert på. For et lite land som Norge vil en unilateralisering av sikkerhetspolitikken være særdeles uklokt. Særlig nå etter at vår stormaktsnabo i øst i mange år har rustet massivt opp samtidig som vi (bl.a under de to Stoltenberg-regjeringen) så godt som har avviklet vår territorielle forsvarsevne og gjort oss totalavhengig av militær støtte og atompraplyen i NATO. Vi er allerede dypt inne i et kald krigs scenario uansett om Stoltenberg måtte mene noe annet. Timingen på dette utspillet fra Ap kunne således neppe vært verre.

Forsvars- og sikkerhetspolitikken, har ikke vært høyt prioritert i Stortinget de siste 25 årene. Det er ikke økte forsvarsbevilgninger man vinner velgere på i Vennesla eller Ytra Arna. Det reflekteres i interessen for og kunnskapen om internasjonale spørsmål i Stortinget, ikke minst i Utenriks- og forsvarskomiteen. Det burde vel vært omvendt? Landets og befolkningens sikkerhet burde vært høyest prioritert i det politiske målhierarket. Hva skal vi med bedre eldreomsorg, skoler, veier og flere asylmottak hvis vi ikke har sikkerhet? Hva skal vi med tillitsvalgte politikere som ikke skjønner de mest elementære forhold i internasjonal politikk?

Reklamer

En kommentar om “Hodeløst av Arbeiderpartiet

  1. Hodeløst og kunnskapsløst og skruppelløst. Etterhvert som man følger med, og ser hva disse menneskene som styrer landet, har å fare med – kan det skremme «vannet» av de minst lettskremte. Mye av det de kommer med, er så hinsides fornuft! Idiotisk! Naivt! Ja – rett og slett infantilt.

    Liker

Kommentarer er stengt.