POLITISERINGEN AV FORVALTNINGEN

Øystein Steiro Sr., 30.3.2016. Det har funnet sted en tiltakende politiseringen av statsforvaltningen de siste årene. Det er en bekymring Kristin Clemet og jeg deler. Det undergraver det tradisjonelt klare skillet i norsk parlamentarisk tradisjon mellom politisk ledelse på den ene siden, og et faglig uavhengig og politisk nøytralt embetsverk den andre siden. Det er […]

HVEM BRYR SEG OM DEN TRANSATLANTISKE HANDELSAVTALEN

Karoline Steiro, 22.3.2016. The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), vil med nesten 850 millioner forbrukere, bli verdens største frihandelsområde dersom avtalen mellom EU og USA kommer på plass. Avtalen vil omfatte 28.1% av internasjonal varehandel og 46% av globalt BNP. TTIP-området står for drøyt 80% av norsk eksport og omkring 70% av vår import. […]

CLEMET, MOOD OG YTRINGSFRIHETEN

Kristin Clemet, hvis observante betraktninger som oftest er lett å bifalle, skyter imidlertid på siden i Dagbladet 15/3 og Aftenposten 19/3 når hun hevder at Generalløytnant Robert Mood ikke burde fått Fritt Ord prisen for 2016 fordi han er embetsmann. Hun har åpenbart sin rolle som tidligere statsråd fortsatt friskt i minne. Det er selvsagt […]

Et forsømt forsvar

Øystein Steiro Sr. 17.3.2016.   Forsvarsministeren har skrevet en artikkel i Norges Forsvar Nr. 1/2016 som fremstår først og fremst som en bortforklaring av tidligere regjeringers forsømmelser og nåværende regjerings manglende vilje til å rette dem opp. Artikkelen gir ikke en riktig fremstilling av årsakene til at forsvarsplanleggingen så til de grader er kommet på etterskudd. […]

Godhetstyranniet.no

  Øystein Steiro Sr., 12.3.2016.  Professor ved universitetet i Bergen, Terje Tvedt, skriver i en kronikk i Aftenposten 12/3 presist om den meningsbærende elitens undergraving av fri meningsytring og monomane demonisering av de av oss som måtte ha alternative synspunkt når det gjelder flyktninger, integrasjon, islam og landets fremtid. Her er noen smakebiter, men les gjerne artikkelen i […]

Bare slått av Nord-Korea

Øystein Steiro Sr., 9.3.2016.  Etter selv å ha arbeidet både i statsforvaltningen og i privat sektor, har jeg lenge hatt i tankene å skrive en artikkel om den ekstreme veksten i offentlig sektor i Norge. Men noen ganger sier et bilde, som ovenfor, mer enn tusen ord. Det kan likevel være på sin plass å minne om noen forhold politikere […]

Om tidligere forsvarssjefer og andre spåkoner

Øystein Steiro, 4.3.2016. Til tross for at utviklingen i sikkerhetsbildet for lengst har innhentet den sviktende sikkerhetspolitiske analysen forsvarsreformen og avviklingen av det territorielle forsvaret bygger på, henger tidligere forsvarssjef Sverre Diesen halsstarrig igjen i gamle villfarelser. I Aftenposten 4.3. gjentar han den særdeles spekulative antakelsen om at vi lever ”i en tid hvor Norge […]