UD notat om innvandringsbølgen – må leses!

Middle-East-Refugees-Young-Males

Øystein Steiro Sr. 2.3.2016.  Vedlagte utkast til gradert UD-notat om innvandringsbølgen til Europa som VG har fått hånd om, bør leses i sin helhet av alle som er interessert i Norge og Europas fremtid. Det er skrevet av avdelingsdirektør John Mikal Kvistad i Europa-avdelingen og seniorrådgiver Morten Aasland i Region-avdelingen og beskriver i nøkterne ordelag hvordan embedsverket i UD ser på utfordringene knyttet til innvandringen. Du finner notatet på;

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/her-er-det-hemmelige-ud-notatet/a/23628606/

Merk særlig følgende fire utsagn samt vedlagte tre avsnitt under;

 •  «Påstanden om at folk flykter fra ‘krig og fattigdom’ er en forenkling og misvisende.»
 • «Sammensetningen av flukt- og migrantstrømmen inn i Europa gjenspeiler ikke den mest utsatte IDP og flyktningebefolkningen i krigsherjede stater.»
 • «Migrasjonsstrømmen som nå slår inn i Europa er en integrert del av globaliseringen, og først og fremst utslag av enorme forskjeller i levekår.»
 • «De store annkomsttallene til Europa og Norge i 2015 inkluderer anslagsvis mellom 30 og 60% som ikke har krav på beskyttelse eller gis opphold

Dette er ikke egentlig noe nytt. Jeg rapporterte omtrent det samme til UD da jeg var stasjonert i Iran for over 25 år siden. Da var det ingen i politisk ledelse som ville høre på det faktum at flesteparten (anslagsvis over 95%) av asylsøkerne ikke kvalifiserte til opphold verken på politisk eller humanitært grunnlag, men var rene økonomiske velferdsflyktninger. Anslaget på 30-60% når det gjelder dagens flyktningstrøm er trolig et meget forsiktige anslag. Det reelle tallet er langt høyere.

Det som er den store forskjellen i dag er at menneskesmuglingen ved utstrakt korrupsjon, både i avsenderlandene i Midt-Østen og Afrika og i mottakerlandene i Europa, er blitt gjennomindustrialisert på en slik måte at ikke bare overklassen i hjemlandene, men også nedre del av middelklassen har tilstrekkelig midler til å sende sønnene sine til Europa. Det vil mao. si at de som kommer hit antakelig er de som trenger det minst, mens de som virkelig trenger asylinstituttet blir i hjemlandet enten fordi de ikke har økonomi til å reise til Europa eller (noe som gjelder for et lite fåtall) fordi de velger å fortsette kampen for demokrati og menneskerettigheter i hjemlandet.

Det man bør spørre seg om er hvorfor ikke politikerne har villet høre på embedsverket som har visst og rapportert om dette i lang tid samt hvorfor man ikke er villig til å sette inn effektive tiltak for å komme den kriminelle menneskesmuglingen til livs? Det er dette mange desillusjonerte tjenestemenn- og -kvinner i Utenrikstjenesten spør seg om.

Skjermbilde 2016-03-02 kl. 09.43.48

 

Skjermbilde 2016-03-02 kl. 09.44.05

Skjermbilde 2016-03-02 kl. 10.18.39

Reklamer

En kommentar om “UD notat om innvandringsbølgen – må leses!

 1. Det store bildet –
  Flyktningstrømmen med presset på de Europeiske staters kapasitet har etter hvert blitt avisenes domene med Km.-spalter og tusenvis av bilder som fokuserer folks oppmerksomhet på de nære og enkle problemområdene. Pressen holder seg langt unna hardt tiltrengte analyser av årsakssammenheng. Ved naturkatastrofer, skipsforlis eller flystyrter opprettes ekspertgrupper eller havari-kommisjoner med klare mandater til det som kalles «post mortem» som med tilgang til alle resurser med teknisk ekspertise av alle kategorier –»alle steiner skal snus» til full klarhet i årsaker og derav forbedrinsmuligheter som kan hindre gjentakelser.
  Her hjemme på berget har vi alltid skrytt av vår enestående evne (mer vilje) til fredsmegling ved kriger og konflikter ute i verden. Vi skryter ikke så mye av å være en av verdens største produsenter og eksportører av våpen/ammunisjon pr. capita.
  Så hvorfor kan ikke USA/NATOs ulovlige kriger i Midt-Østen og Libya for kontroll over andre nasjoners naturreserver, underlegges samme logiske metodikk? «Dummingen USA vil styre verden» og passer på at ingen stygge stater tar oss. FN er dessverre som NATO blitt et legitimasjons-organ for USAs imperie-kriger.

  John Bolton, Bush’s temporary UN ambassador (a recess appointment since the Senate would never have confirmed him) infamously declared, «There is no United Nations. There is an international community that occasionally can be led by the only real power left in the world, and that is the United States, when it suits our interest, and when we can get others to go along.» Bolton added, «When the United States leads, the United Nations will follow. When it suits our interest to do so, we will do so.»

  Et kort tilbakeblikk til Balkan-intervensjonene og Afghanistan-krigen som begge forårsaket flyktningstrømmer av en mer moderat kategori. Da USA på 1990-tallet planla å «Take Out» Irak, Libya, Libanon, Syria, Somalia, Sudan og Iran, visste de at dette over tid med flere millioner drepte og ødelagt infrastruktur – vann, kloakk, elektrisitet, helsevesen, transport – og sist men ikke minst ødelagte områder for matproduksjon (DU-forgiftning), ville forårsake flyktningestrømmer i million-klassen. Dette var ment å svekke Europa ved at stort overskudd på billig arbeidskraft ville redusere lønnsutgifter d.v.s. styrking av privat-kapitalismen. Europeere synes ikke å ha forstått at sanksjonene mot Russland – egentlig utformet ved et møte i London 2009 – så lagt på is for bruk en gang når Russlands handel-innflytelse spesielt med Europas tungvektere Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Italia ble for sterk d.v.s. passerte en usynlig «Rød linje» som USA ikke kunne tolerere. Europa var etter wwII deres domene og måtte ikke få bygge sterke relasjoner østover da dette kunne svekke USAs økonomiske dominans som allerede er sterk og som snart, hvis Europa ikke våkner, bli enda mer total. Innføringen av TTIP og TISA vil overføre all juridisk makt fra de nasjonale domstolene til private multinasjonale korporatives retts-avgjørelser. Nasjonale ønsker om styrking av arbeidsbetingelser eller miljø kan stoppes fordi dette kan bremse/redusere»kapitalismens frie spill». Samtidig rives fagforeningers tradisjonelle, over generasjoner opparbeidete rettigheter i stykker. Kapitalens ultimate seier her som i USA “de rike blir rikere, middelklassen skrumper og de fattige blir fler og fattigere» og først og fremst vil de siste rester av nasjonalt demokrati fordampe som dugg for solen!
  Mange vet det ikke og noen har sikkert glemt at bestefaren til G.W. Bush var en av bankdirektørene som sørget for at Hitler kunne bygge sin enorme krigsmaskin – Kapitalismen på sitt verste.

  Når skal vi naive halv-blinde europeere forstå at alt det krigsforbryterske som USAs presidentkandidater lover – ja nærmest overgår hverandre i lovnader om å gjennomføre hvis bare de blir valgt til Amerikas neste president – stort sett er gjentagelser av tidligere presidenters normale utenrikspolitikk!

  «Individuals have international duties which transcend the national obligations of obedience… therefore [individual citizens] have the duty to violate domestic laws to prevent crimes against peace and humanity from occurring.» – Nuremberg War Crime Tribunal, 1950

  «It will be a great day when our schools have all the money they need, and our air force has to have a bake-sale to buy a bomber.» – Robert Fulghum

  Forbedringer på lang sikt krever selvinnsikt og åpen analyse – trekk hodet ut av sanden!

  Per A. Ottestad

  Liker

Kommentarer er stengt.