Om tidligere forsvarssjefer og andre spåkoner

Diesen_020903051053

Øystein Steiro, 4.3.2016.

Til tross for at utviklingen i sikkerhetsbildet for lengst har innhentet den sviktende sikkerhetspolitiske analysen forsvarsreformen og avviklingen av det territorielle forsvaret bygger på, henger tidligere forsvarssjef Sverre Diesen halsstarrig igjen i gamle villfarelser. I Aftenposten 4.3. gjentar han den særdeles spekulative antakelsen om at vi lever ”i en tid hvor Norge ikke står overfor en trussel om invasjon og okkupasjon”, men overfor en trussel der maktbruken sikter mot å tvinge den norske regjeringen til å bøye seg for politiske krav fra en annen stat. Han mener åpenbart å kunne slå fast at konflikter Norge kan risikere å bli utsatt for ikke under noen omstendigheter vil innebære en fremmed makts okkupasjon av norsk territorium.

Ja, hadde det bare vært så vel! Hadde vi bare hatt Diesens spådomsevner kunne vi kanskje håpe at det er slik. Ja, hadde vi hatt hans evne til ”disiplinert og analytisk resonnement, støttet av matematiske beregninger” slik han uttrykker det selv, kunne vi kanskje til og med trodd at det var slik. Men sannheten er jo den at det bare er spåkoner som kjenner framtiden. Faktisk er det slik, noe Diesen som selv har skrevet en lærebok i militær strategi burde vite, at det som først og fremst kjennetegner bruk av militærmakt er at det vil være grunnleggende uforutsigbart både mht. når, hvor og hvordan den vil bli brukt. Å utelukke at det innebærer okkupasjon av territorium forutsetter imidlertid spådomskunster som verken har belegg i militær historie, militær strategi eller sunn fornuft. Vi kan håpe at Diesen har rett, men det norske forsvaret kan ikke lenger bygges på spekulativt drømmespinn. Det kan koste oss dyrt.

Reklamer

2 kommentarer om “Om tidligere forsvarssjefer og andre spåkoner

  1. Ja slike arrogante beserwissere er til og bli kvalm av. Håper han får mareritt om hva han har gjort resten av livet.

    Liker

  2. Ja, paradokset er jo at den samme Diesen som så arrogant hevder monopol på logisk analyse så til de grader motsier seg selv ved å postulere at norsk territorium under ingen omstendigheter kan bli utsatt for en fremmed makts okkupasjon. Historien har for lengst innhentet den sviktende sikkerhetspolitiske analysen og demonstrert at Diesen, Matlary, NUPI og FFI tok skammelig feil da de postulerte at Russland var på vei til stabilt demokrati, at integreringsprosessen i EU var kommet så langt at man kunne garantere fred og stabilitet i Europa i overskuelig framtid og at Nordområdene ikke lenger hadde noen strategisk verdi.

    Liker

Kommentarer er stengt.