Godhetstyranniet.no

 

TT

Øystein Steiro Sr., 12.3.2016.  Professor ved universitetet i Bergen, Terje Tvedt, skriver i en kronikk i Aftenposten 12/3 presist om den meningsbærende elitens undergraving av fri meningsytring og monomane demonisering av de av oss som måtte ha alternative synspunkt når det gjelder flyktninger, integrasjon, islam og landets fremtid. Her er noen smakebiter, men les gjerne artikkelen i sin helhet i Godhetstyranniets hovedkanal, Aftenposten. (Dagens utgave kan for en gangs skyld være verdt pengene.)

«Der godhetstyranniet hersker vil ikke bare reelle, saklige diskusjoner om hva som skal være statens politikk undertrykkes, men meningsfulle samtaler om individuell og kollektiv moral gjøres umulig.»

«… de selverklærte ‘godhetstyrannene’ setter seg selv – ‘de gode menneskene’ opp mot mot oss andre – ‘de onde menneskene’ og denne selvgratulerende motsetningen blir debattens akse.»

«Det (‘godhetstyranniet’) kan ikke erkjenne at bildet er ufattelige mer komplekst enn empati kontra kynisme. Dette banale verdensbildet om ‘de gode’ mot ‘de onde’ klarer ikke engang å ta høyde for at et moralsk forbilde som Dalai Lama mener at flyktningkrisen må løses i nærområdene og at Europa ikke kan ta imot alle og at ledere for demokratiske krefter i Midtøsten ber folk bli.»

«En sammenlikning av dagens debatt om flyktninger, integrasjon, islam og landets fremtid med debatten om landets utfordringer på 1950 og 1960-tallet, avdekker at ikke bare er tonen forskjellig, men kanskje enda mer slående er innholdsløshetens posisjon. Derfor truer godhetstyranniet demokratiet selv, fordi det gjør konkret kunnskap om virkeligheten i bunn og grunn irrelevant. Det er bare et standpunkt som likevel er moralsk rett – ens eget, og den   offentlige samtalen om virkeligheten er i realiteten død, fordi den er unødvendig.»

Tvedt minner oss på Albert Camus viktige ord i Pesten: «Ondskapen som forekommer i verden skyldes nesten alltid uvitenhet, og den gode viljen kan forårsake nesten like mange ulykker som ondskapen, om den ikke er bestemt av kunnskaper.»

For å si med Jehovas vitner; Våkn opp! Det er på tide å våkne opp! Godhetstyranniet til mange velmenende humanister knebler demokratiet, setter kunnskap og sunn fornuft til side og undergraver enhver saklig diskusjon vedrørende landets fremtid. Det kan vi ikke akseptere!

 

 

 

Reklamer