FORSVARSREFORMENS FALLITT

For de som er interessert i å forstå hvordan vi kan bruke 45 milliarder på et forsvar som ikke gir oss forsvarsevne, hvordan vi er kommet i dette uføret og hvordan vi skal komme ut av det, kan denne artikkelen i Norsk Militært Tidsskrift fra 2011 kanskje gi noen perspektiver. Artikkelen er like aktuell i […]

SIKKERHET, SCENARIER OG SORTE SVANER

    Dette er en artikkel som er skrevet for seks år siden i 2010. Den er en del av en debatt om bruken av scenariostudier og stiller spørsmål ved den sikkerhetspolitiske analysen som ble lagt til grunn for Forsvarsreformen. Artikkelen gir noe av bakgrunnen for at vi er kommet så til de grader på etterskudd […]

VI SOM ELSKET AMERIKA

For alle de av oss som beundret og fortsatt beundrer Amerika, landet med det beste og noe av det verste vestlig sivilisasjon har kunnet frembringe, gir dette foredraget av tidligere ambassadør Chas W. Freeman Jr. en presis analyse av forfeilet amerikansk utenrikspolitikk og setter samtidig ord på mange av våre bekymringer både når det gjelder […]