Hund og katt i samme båt

Kan ikke motstå fristelsen til å legge ut dette bildet av to av øyas innbyggere. De tilhører hver sin leir, er ikke nære venner, men har stor respekt for hverandre. Den ene er mye større og sterkere enn den andre, men den lille har sine egne våpen som virker avskrekkende nok. Begge holder utkikk og er på […]

Vår sikkerhet, regjeringens ansvar

Øystein Steiro, 4.5. 2016.   Det er nå klart at Langtidsplanen for forsvaret legges frem for Stortinget 17. juni, samme dag som Stortinget går på ferie!!! Dette representerer en fullstendig uforsvarlig politisk behandling av Langtidsplanen. Det legges helt åpenbart opp til å få loset den gjennom Stortinget ubemerket med minst mulig føringer for forsvarsbudsjettet.  Vår sikkerhet er imidlertid […]

GIKK GENERALEN TOM FOR ARGUMENTER?

Kjell Sjåholm, Oberstløytnant (P). Diskusjonen som general Diesen og flaggkommandør Børresen har ført i diverse media og fora over mange år fortsetter med Diesen sist ut, i Aftenposten den 21. mai 2016. Det er Diesens innlegg som er utgangspunktet for denne kommentaren. Hvor er vi? Informasjon uten kontekst blir støy, så også diskusjoner. I henhold til […]

Sverre Diesen – sørgelig akterutseilt

Tidl. forsvarssjef Sverre Diesen retter på sin sedvanlige arrogante måte 22.5. et dårlig begrunnet angrep på Jacob Børressen kronikk i Aftenposten 17.5. Mens Børressen mener at krig dreier seg om å ta og holde territorium og at avviklingen av Hæren legger landet åpent for invasjon, mener Diesen at territorielle kriger er passè i vår del av […]

Sviktende forsvarsplanlegging

  FFI registrerer omsider at den sikkerhetspolitiske utviklingen har overkjørt den sikkerhetspolitiske analysen som ble lagt til grunn for Forsvarsreformen. Behovet for å bortforklare den  særdeles spekulative analysen som i sin tid ble lagt til grunn for avviklingen av det territorielle forsvaret av Norge synes åpenbart større enn evnen til å ta ansvar og lære av […]

SANERINGEN AV FORSVARET – ET RESULAT AV HISTORIELØSHET, ENGASJEMENTSPOLITIKK OG EN UREALISTISK SIKKERHETSPOLITIKK

Denne artikkelen prøver å forklare hvordan den såkalte engasjementslinjen i norsk utenrikspolitikk under de to Stoltenberg- og de to Bondevikregjeringene la grunnlaget for Forsvarsreformen og saneringen av det nasjonale forsvaret. Analysen er i stor grad påvirket av diplomaten og den glemte historikeren Einar Masengs drøfting av stormaktenes utenrikspolitikk skrevet på 1960-tallet. Artikkelen stiller den verdiorienterte norske utenrikspolitikken […]

NAIV NORSK SIKKERHETSPOLITIKK

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide skriver i en artikkel i Norges Forsvar Nr. 1/2016 at den russiske annekteringen av Krim ”skapte nærmest over natten den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa på mange tiår.” Dette er misvisende! Endringen i sikkerhetsbildet i Europa har ikke skjedd over natten. Russlands aggressive utenrikspolitikk har utviklet seg over tid og […]