Langtidsplanen for forsvaret

Øystein Steiro Sr., 23.6.2016.   (under utarbeidelse) Det er mye positivt i den nye Langtidsplanen for forsvaret. Den eksplisitte erkjennelsen av at landets sikkerhet er en av regjeringens viktigste oppgaver vitner om et ønske om å ta forsvaret på alvor. Likedan kan understrekningen av at det må være balanse mellom budsjettet og forsvarets oppgaver forhåpentlig […]

Statsministeren, spinndoktorene og forsvaret

Øystein Steiro Sr., 15.6.2016.  Statsministeren skriver i en artikkel i DN 11.6. at ”Regjeringen er opptatt av å føre en realistisk forsvarspolitikk med en ærlig tilnærming”. For den som kjenner litt til fagområdet samt kommunikasjons-avdelingenes arbeidsform fremstår artikkelen imidlertid snarere som et særdeles profesjonelt stykke strategisk kommunikasjon heller enn et ærlig og direkte budskap fra […]

Brexit – konsekvenser for Norge

Denne artikkelen av Odd Gunnar Skagestad er interessant av to grunner. For det første, viser den med all mulig tydelighet at konsekvensene av at britene eventuelt melder seg ut av EU kan bli dramatiske for Norge og særlig for norske fiskeriinteresser samt at dette knapt er nevnt i det utenrikspolitiske ordskiftet i Norge. Men den er […]

Generaler og spåkoner

  Øystein Steiro Sr., 8.6.2016.   Sikkerhetspolitisk analyse, trusselvurdering og forsvarsplanlegging er så langt fra eksakt vitenskap som det vel er mulig å komme. Historien har gang på gang vist at krig er grunnleggende uforutsigbar og kommer så godt som uten unntak overraskende både mht. tidspunkt, sted og omfang. Overraskelse er militærstrategiens logikk. Likevel har mange […]