Hvem skal forsvare Norge?

Øystein Steiro Sr., 7.7.2016.   Regjeringens Langtidsplan for forsvaret rommer en viktig, men banal erkjennelse når den slår fast at forsvar er statens fremste oppgave. Samtidig innebærer Langtidsplanen at NATO i realiteten har overtatt ansvaret for forsvaret av Norge. Regjeringen baserer dermed statens og landets fremtid på noe som kan være en farlig illusjon, nemlig […]

Vårt blåøyde forsvar

  Øystein Steiro Sr., 5.7.2016.  Langtidsplanen for forsvaret skjemmes av spinndoktorenes tilslørende forsøk på å selge den inn som ”en varig og markant satsing på forsvarssektoren”. Realiteten er at forsvarsbudsjettets andel av BNP planlegges redusert frem mot 2035. Gapet mellom de sikkerhetspolitiske utfordringene og de økonomiske rammene er i ferd med å bli større, ikke mindre. […]