Landmaktens betydning

30.9.2015, Øystein Steiro Sr.   I dag kl. 20.00 tennes det over 100 varder over hele landet. De tennes for å advare mot regjeringens Langtidsplan for forsvaret. Vardebrenningen er et bredt folkelig initiativ organisert gjennom sosiale media som i rekordfart har mobilisert over 20.000 deltakere. Det tilsvarer mer enn 2/3 av medlemsmassen i ”forsvarspartiet” Høyre. […]

Sviktende forsvarsplanlegging

Korttenkte politikere og sviktende forsvarsplanlegging er en dårlig kombinasjon når Langtidsplanen for forsvaret skal vedtas i Stortinget. Det er ikke uten grunn det vil bli brent varder over hele landet den 30.9. Vardebrenning varsler fare, men er først og fremst et varsko til ansvarsløse politikere.    Øystein Steiro Sr., 16.9.2016.   Fornuftig langtidsplanlegging er krevende innen de fleste […]