Politisk korrekt lavmålsjournalistikk og svakt diplomati

 

 

Norske medias dekning og sentrale norske politikeres omtale av det amerikanske presidentvalget har vært til de grader politisk korrekt, og du verden så ensidig, overflatisk og uprofesjonell.

De norske korrespondentene her borte har løpt i flokk og nærmest konkurrert om å demonisere Donald Trump og glorifisere Hillary Clinton. De har ikke prøvd, og antakelig heller ikke hatt forutsetninger for, å forstå hva som er viktig for den amerikanske velger. De har fokusert på person heller enn på sak, og levert overflatiske analyser som bekrefter deres egne og lesernes fordommer. Og de har gjort det i trygg forvissning om at det uansett ikke spilte noen rolle fordi alle meningsmålinger og alle forståsegpåere helt til det siste spådde at Clinton ville vinne med stor margin. Så fikk de seg en på trynet når det ikke gikk som de trodde, og åpenbart håpet. Dette er journalistikk på et faglig lavmål.

Like ille, om ikke verre, er det når leder for Utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap) og Utenriksminister Børge Brende (H) kaster seg aktivt inn i den amerikanske valgkampen med negative karakteristikker av den ene kandidaten. Det vitner om dårlig dømmekraft og manglende forståelse for diplomatisk protokoll. Sammen med utenriksledelsen og ambassadens ensidige dyrking av ’The Clintons’, Obama-administrasjonen og de etablerte elitene representerer det ikke akkurat noen god start for amerikansk-norske relasjoner når Trump tiltrer i januar og skal skifte ut de 4000 mest sentrale stillingene i den nye administrasjonen.

Vi får håpe at Trump har like dårlig hukommelse som media og opportunistiske norske politikere. Om han har like dårlig dømmekraft gjenstår å se.

osteiro@gmail.com

Chapell Hill, North Carolina

 

(Trykket i Aftenposten 15.11.16 i denne sterkt forkortede versjonen)

Reklamer