Avviklingen av landmakten og vrangforestilllingen om det militærteknologiske paradigmeskifte

(Avviklingen av landmakten hviler i stor grad på et foreldet tankegods og en uhemmet teknologioptimisme knyttet til utviklingen av avstandsleverte presisjonsvåpen på 90-tallet. Forestillingen om «easy war» med fjernkontroll og at overlegen militærteknologi kunne erstatte ‘boots on the ground’ var en vrangforestilling ingeniøren og tidligere forsvarssjef Sverre Diesens svelgte med hud og hår her hjemme. Han kalte det for ikke mindre enn […]

Forsvaret i krise – Stortinget sover.

 Det har åpenbart falt 1. nesteleder i utenriks- og forsvarskomiteen, Øyvind Halleraker (H), tungt for brystet at jeg i en kronikk i Klassekampen 1.2. hevdet at norsk forsvarspolitikk etter årtusenskiftet må karakteriseres som en skandale, at sittende regjering ennå ikke har tatt alvoret i det skjerpede sikkerhetsbildet innover seg og at den vanlige norske heimevernssoldat synes […]

Forsvaret – hva må gjøres? (del II)

  Forsvarsreformen har resultert i et forsvar hvis volum og innretning kanskje var adekvat slik mange så på verden for 20 år siden, men som ikke tar høyde for dagens sikkerhetsbilde og utviklingen i våre allianseforhold. Det er derfor dårlig egnet til å dekke våre aktuelle sikkerhetsbehov. Vi trenger et NATO-tilpasset forsvar, ikke et forsvar […]

Forsvaret – nødvendig med radikal nytenkning (del I)

  Den nettopp vedtatte Langtidsplanen for forsvaret, representerer det siste trinnet i gjennomføringen av forsvarsreformen basert på Forsvarsstudie 2000. Forsvarsreformen har medført en omfattende nedbygging og omlegging av forsvaret siden årtusenskiftet. Resultatet har blitt et forsvar hvis volum, innretning og struktur i beste fall var adekvat slik mange så på verden for 20 år siden, […]