TERRORBEREDSKAPEN – HVEM LYVER?

  Nå har det nettopp skjedd igjen. Denne gangen  i London. Det er antakelig bare et tidsspørsmål før det smeller igjen her. Men hele seks år etter at regjeringskvartalet ble lagt i ruiner av en enkelt terrorist har Riksrevisjonen kunnet slå fast at samarbeidet mellom forsvaret og politiet fortsatt svikter og at objektsikringene av samfunnsviktige […]

Forsvaret – en forsikring i realpolitikkens tid

Av Kjell Sjåholm, oberstløytnant (p) Bjørnen brummer, men lytter vi? Hvis vi lytter, tar vi det inn over oss og gjør noe med det? Det er en ny kald krig sier den russiske statsminister Medvedev, nei sier den norske statsministeren, han har misforstått. Nå mener neppe den russiske statsministeren at Den kalde krigen har gjenoppstått […]