Mediarevolusjonen truer tradisjonelle medias meningsmonopol

i-3992b87995788c92e172567f50054d06-media-literacyKnut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord og tidligere kronikkredaktør i Aftenposten, har åpenbart ikke skjønt dét når han i en kronikk i samme 1.3. skriver at ”det pågår en kamp om dagsorden”, og at kritikken av etablerte media undergraver den uavhengige, profesjonelle journalistikken”.

Kritikken av etablerte media er ikke bare snakk om en kamp om dagsorden. Det pågår en mediarevolusjon. Opplagstallene stuper. Mer og mer kommunikasjon, faktaformidling og meningsytring skjer på nye sosiale media. Aviser og tradisjonelle media er gårsdagens måte å kommunisere på. Og godt er det!

For illusjonen om ”den uavhengige, profesjonelle journalistikken” er det vel egentlig bare folk i media selv som fortsatt tror på. Og det er ikke mediakritikken som har undergravd den etablerte journalistikkens troverdighet. Det har partiske media klart selv, enten det gjelder partipressen på venstresiden, høyrevridde media til kapitalsterke mediemoguler eller den politisk korrekte ensrettingen i den liberale pressen.

Om Åmås etterlyser konkrete eksempler kunne han for eksempel ta en nærmere titt på Aftenpostens dekning av den amerikanske valgkampen. De var riktig nok i godt selskap, men så til de grader fokusert på demoniseringen av personen Donald Trump at de ikke fikk med seg den største nyheten i amerikansk politikk i dette århundredet.  Rapporteringen var så til de grader politisk korrekt, men du verden for et journalistisk lavmål.

Jeg fulgte valget fra grasrotnivå i USA og rapporterte at Trump kunne komme til å vinne, men fikk ikke slippe til av Aftenpostens debattredaksjon. Jeg la derfor artikkelen ut på min egen nettside på Alternativt Forum. Den har i skrivende stund nådd 46.636 lesere. Jeg skjønner godt hvorfor folk søker alternative kilder.

Jeg skjønner at Åmås som journalist ikke liker det, men jeg skjønner ikke at han som direktør i ’Fritt Ord’ og leder av Mediamangofldsutvalget skrubber så bakstreversk med beina mot en utvikling som bidrar til å bringe ytringsfriheten og meningsmangfoldet tilbake til vanlige folk hvor det hører hjemme i stedet for å la den forbli forvaltet av et selvtilfreds kommentariat som søker å fremstå som objektive og nøytrale?

(En forkortet versjon av artikkelen ble tatt inn i Aftenposten 11.3.17)

Aftenposten har drevet rene kampanjejournalistikken i forbindelse med offentligegjøreingen av Mediamangfoldsutvalgets rapport og for å drive lobbyvirksomhet for størst mulig pressestøtte. Jeg trodde nesten ikke mine egne øyne da jeg leste Harald Stanghelles selvgode artikkel i Aftenposten 7.3., men den gjør det lettere å forstå at det etablerte kommentariatet lever fortsatt fullstendig i sin egen boble.

Stanghelle omtaler seg selv og de etablerte media med følgende krakakteristikker og som «samfunnets leirbål» og Aftenposten som et av de «seriøse medier» som står for «den samfunnsnyttige journalistikken», «den journalistikk og debatt som er selve demokratiets infrastruktur», «ekte journalistikk» og  det «lavmælt analyserende og faktabasert nøkterne».

De andre, dvs. bermen på sosiale meida bedriver «klikkhoreri» og sprer «falske nyheter» , «dyrker sinne, indignasjon og konflikt»,  er «likegyldige om rett eller galt», driver «løgn og drittprat» og står for et «massespredt virvar av nyheter og påstander».

Les og vurder selv hvem som er objektive, nyanserte og lavmælt analyserende.

Det pågår en medierevolusjon og det skal vi i demokratiets navn være glade for.

 

 

Reklamer