SVERRE DIESEN – EMBETSMANN ELLER RETORIKER?

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen er fortsatt skrivefør, men jo mer han skriver jo mer blottlegges hans spesielle oppfatning når det gjelder forsvarsplanlegging og hans behov for historieomskriving. Når vi tar tak i dette her er det ikke fordi vi vil hans ettermæle som forsvarssjef til livs, selv om hans arrogante og nedlatende retorikk kan provosere til […]

Sistemann som går slår av lyset.

    Forsvarsdepartementet har karakterisert det forsvaret vi har fått som et resultat av Forsvarsreformen som ’Et forsvar for vår tid’, med et strategisk konsept som gir ’Økt styrke og relevans’ som i forslaget til ny Langtidsplan er blitt til ’Økt kampkraft og økt bærekraft’. Det er ikke grenser for inflasjon i fyndord. Forsvarsministeren fremstiller […]