UTENRIKSPOLITISK KURSENDRING

  I forbindelse med lanseringen av den nye stortingsmeldingen om Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk 20. april, inviterte regjeringen til debatt samtidig som utenriksministeren rutinemessig konstaterte at ”hovedlinjene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk ligger fast”. Begge deler fremstår i et merkelig lys. Sentrale deler av norsk utenrikspolitikk er i realiteten allerede lagt om. De […]