Norsk geografi og klima – militære implikasjoner

Av Kjell Sjåholm, oberstløytnant (P) Innledning Geografi og klima benevnes i Forsvaret som været og lende (i fremstillingen nyttes det mer kjente uttrykket terrenget) og er sammen med fienden tre faktorer som er viktige i utvikling av enhver operasjonsplan. Men de er også avgjørende for utvikling av militære styrker, deres utrustning, trening og taktikk. I […]

TULL OM TERROR.

  DN skriver på lederplass 7.6. at “de fleste angrepene er utført av småkriminelle unge menn med islamsk innvandrerbakgrunn med svært begrenset kunnskap om islamsk tro og tradisjon.” Dette er tull. Det finnes ikke belegg for å hevde at de islamske terroristene er småkriminelle tapere med begrenset kunnskap om islam. Det er en myte skapt […]