TULL OM TERROR.

 

Skjermbilde 2017-06-07 kl. 21.21.20

DN skriver på lederplass 7.6. at “de fleste angrepene er utført av småkriminelle unge menn med islamsk innvandrerbakgrunn med svært begrenset kunnskap om islamsk tro og tradisjon.”

Dette er tull. Det finnes ikke belegg for å hevde at de islamske terroristene er småkriminelle tapere med begrenset kunnskap om islam. Det er en myte skapt av det multikulturelle kommentariatet Slike myter er farlige. De forleder og blokkerer for handling og adekvate mottiltak.

Forskningen viser så langt at de islamske terroristene har ulik bakgrunn. Notre Dame-terroristen hadde arbeidet for Sveriges Radio som journalist og mottok en pris av EU-kommisjonen for sitt arbeid. Terroristene kan være både ressurssterke og ressurssvake, både velskolerte og mindre skolerte i islam. Fellesnevneren er forankringen til radikal islam. Det nytter det ikke å bortforklare.

Det er heller ingen tilfeldighet at det er Storbritannia og Frankrike som til nå har vært mest utsatt for terrorangrep i Europa. Det er de landene i Europa som har lengst historikk med muslimsk innvandring og de landene med de største og mest etablerte islamske befolkningsgruppene. Det er således, og naturlig nok, en klar og åpenbar sammenheng mellom islamsk innvandring og islamsk terror. Det er mao. ikke slik DN prøver å gi inntrykk av, at det ikke vil hjelpe å stenge grensene for islamsk innvandring.

Og til sist, en selvfølgelighet det ikke er vanskelig å være enig med DNs leder i. Så lenge vi ikke vil innføre en politistat vil det være umulig å beskytte oss 100% mot terrorangrep. Som terrorangrepet i Teheran demonstrerte vil det ikke være mulig selv i en politistat som Iran.

Det går ikke an å beskytte seg 100% mot noe som helst, men det må ikke bli en sovepute og en unnskyldning for ikke å iverksette nødvendige mottiltak. Om vi søker bekvemme bortforklaringer og ikke er i stand til å forholde oss til de faktiske forhold vil det bare bidra til å øke omfanget og skadevirkningene av islamsk terrorisme.

Reklamer