Er jeg en fremmedfiendtlig, høyrepopulistisk etnonasjonalist?

  Er jeg en fremmedfiendtlig, høyrepopulistisk etnonasjonalist dersom jeg mener vi skal hjelpe innvandrere som kvalifiserer til asyl på politisk og humanitært grunnlag, men ikke økonomiske velferdsinnvandrere som burde bli værende og bidra til å bygge opp deres egne land? eller dersom jeg mener at asyl ikke automatisk bør gi statsborgerskap, at utvidet familiegjenforening er […]

Landmaktens avgjørende betydning.

  Litt misvisende med bildet over av finske jegersoldater. Finnene har imidlertid til forskjell fra norske forsvarsplanleggere forstått at uten landmakt ikke noe territorielt forsvar. Denne artikkelen av oberstløytnant (P) Kjell Sjåholm illustrerer den vrangforestillingen våre forsvarsplanleggere har levd i siden årtusenskiftet som en følge av utviklingen av presisjonsstyrte langdistansevåpen som kryssermissiler og som Sverre […]