Forsvar – når gamle synder blir som nye.

    Folks hukommelse er kort. Haaland Matlarys hukommelse er åpenbart enda kortere. Hennes uhemmede arroganse og iherdige forsøk på å bortforklare egen medvirkning til det uføret det norske forsvaret nå befinner seg i overgås vel om mulig kun av tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Når hun i DN 31.1. legger skylden på ”en forsvarsdebatt som […]