Var det Putin som sto bak?

I en stadig mer kompleks verden hvor det blir stadig vanskeligere å skille mellom fake og facts og mellom propaganda og saklig informasjon, er det ikke alltid like lett å vite hva man skal tro på. Tingene er ikke alltid det de utgir seg for å være. Og å gi uttrykk for skepsis til den […]

Rossaviks giftige påskebrygg

Frank Rossavik slår i Aftenposten (24.3.) fast at Støres påstand om at Listhaug ”kalkulert nører opp under hatet som tok så mange liv 22. juli” var like ille som Listhaugs påstand om at ”Arbeiderpartiet er mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.” At Rossavik har kommet til den erkjennelse er både oppsiktsvekkende og prisverdig. […]

Donald Trump – et fremskritt for demokratiet

  Man kan like eller mislike Trump. Og selv om de fleste befinner seg i den siste kategorien, blir det feil å konkludere med at Trumps utradisjonelle og provoserende måte å kommunisere på representerer et tilbakeskritt til realityshowets absurde teater. Trump representerer snarere en moderne utgave av den gammeldagse folketaleren. Det kom tydelig frem da […]

You are fired!

  Hva som foregår under hentesveisen til Donald Trump er ikke så godt å si. Realiteten er uansett at han i løpet av kort tid har snudd den politiske kulturen i USA på hodet. Utenriksminister Rex Tillerson, nr. 3 i den amerikanske regjeringen, fikk ikke sparken på godt gammeldags grått papir, men ble avsatt på […]

Her er det noe som lukter – og det lukter ikke bra!

Etter nesten 15 måneders etterforskning og etter å ha gått detaljert gjennom det omfattende etterretnings- og underlagsmaterialet samt intervjuet et hundretalls vitner, konkluderer flertallet i Senatets Etterretningskomite med at det ikke har funnet sted noe samarbeid eller konspirasjon mellom Trump-leiren og russerne under valgkampen. Som ventet har demokratenes representanter i komitéen tatt dissens. De ønsker […]

Nord-Korea – oppsiktsvekkende gjennomslag for Trump

 I en pressekonferanse i Det hvite hus kl. 01.00 natt til fredag norsk tid, kunne Sør-Koreas nasjonale sikkerhetsrådgiver informere om at Nord-Korea har erklært seg villig til å stoppe atomvåpenprogrammet og at Trump vil møte Kim Jong Un personlig innen mai. Dette fremstår som et historisk gjennombrudd i bestrebelsene for å denuklearisere Korea-halvøya og en […]