Julebrev til Erna.

images

 

Himmelen ser kanskje lyseblå ut nå, Erna, men det ulmer i grasrota. Det går en politisk ildebrann over hele den vestlige verden, og den er på vei hit.

Vart du skremd no, Erna? Ikke det. Vel, det er kanskje ikke så rart.

Høyre stjeler velgere fra Arbeiderpartiet og kanibaliserer Fremskrittspartiet. Sosialdemokratiet er i oppløsning, og partiledelsen i Frp har solgt sjela si og byttet det programmet partiet gikk til valg på mot statsrådsposter og sorte limousiner.

I tillegg har du fått sperregrensepartiene, Venstre og Krf, med deg på laget. Alt ligger til rette for en splitt og hersk flertallsregjering med et overkjørt Fremskrittsparti overstyrt av et mindretallstyrrani med et marginalt velgergrunnlag.

Alle piler peker oppover og Høyre går frem på meningsmålingene.

Ja, Erna, som partileder kan du smile godslig hele veien frem til juleribba og multekremen og enda lenger. Men de tunge underliggende trendene i internasjonal politikk er på vei og kommer og innhenter deg og den politiske hverdagen, også her i Norge.

Som statsminister kan du nok ønske det norske folket God Jul, men det er mange velgere som mener at du har sviktet dem!

Det er mange som mener at du og regjeringen din ikke ivaretar landets og innbyggernes interesser og at du grovt forsømmer vår sikkerhet.

Det er mange som ikke bifaller de raske og omfattende demografiske og etniske endringene du har åpnet landet opp for. De begynner etter hvert å skjønne at det er en utvikling med mange negative sider og som ikke er økonomisk bærekraftig.

De ser at velferdsstaten blir underminert og at det er de, og ikke du, som må betale regningen. De er bekymret for fremtiden.

De synes heller ikke det er greit at du lar demokratiet og religionsfriheten bli utnyttet på bekostning av elementære menneskerettigheter, respekt for kvinner, lov og orden og en sekulær rettsstat.

De gremmes over at du kaster vrak på norsk kultur og tradisjon. De er bekymret for fremtiden til det landet som de har vokst opp i og som de er glade i.

Og mange føler seg verken hørt eller representert. De føler seg tvert i mot forbigått og lurt, blant annet ved et offentlige ordskiftet som er blitt redusert til en latterlig patetisk krangel om marginale bagateller som tollfrie kvoter og et par flasker vin og om grensen for mva-fritak på importerte varer skal flyttes en hundrelapp opp eller ned, mens de viktige sakene av betydning for landets fremtid, som Acer-saken og Marakesh-avtalen nylig, blir feid under teppet.

De synes heller ikke det er greit at ytringsfriheten stadig innskrenkes av en meningsbærende elite som hevder monopol på hva som er politisk korrekt, og som ikke synes villig til å aksepterer at andre kan ha andre synspunkt og meninger og at meningsbrytning er helt legitimt i et demokrati. Det er faktisk det som er demokrati!

Om du hadde skjønt litt av dette og hva som foregår der ute i verden og hvordan det ulmer i grasrota også her hjemme, hadde du kanskje vært litt mer bekymret og kanskje skjønt at din fremste oppgave er å ta vare på landet og på folket som har valgt deg til statsminister.

For millioner av velgere er på marsj i USA, Storbritannia, Østerrike, Tyskland, Frankrike, Belgia, Nederland, Italia, Polen, Ungarn, Danmark og Sverige og i stigende grad også her i Norge. Og de er ikke på vei verken til Høyre eller til Arbeiderpartiet eller deres internasjonale søsterpartier.

 De er på vei bort fra de etablerte partiene, fordi det begynner å gå opp for dem at det er de som må betale regningen for globaliseringspolitikken og det multikulturelle eksperimentet som du og Jens og Jonas, Kjell-Magne og Thorbjørn og de liberale vestlige elitene har snikpåført den jevne velger og skattebetaler i løpet av de siste 30 årene.

For folk er ikke så dumme som du kanskje tror. Du kan lure alle en del av tiden, og noen hele tiden, men du kan ikke lure alle hele tiden.

Stadig flere skjønner etter hvert hva som foregår og de liker ikke utviklingen. De er usikre på fremtiden. De føler seg marginaliserte. De føler at de ikke blir hørt. Stadig flere mister tilliten til deg og Siv og Trine og de leter etter et alternativ.

Og tro endelig ikke at dette er ’a bunch of fruitcake loonies and closet racists’, slik David Cameron, i ditt britiske søsterparti, så arrogant og nedlatende prøvde å avfeie dem med etter Brexit-nederlaget. Det er heller ikke ’a basket of deplorables’ som Hillary Clinton så foraktfult karakteriserte millioner av amerikanske velgere som vraket henne som president.

Dette er ikke rasistiske, xenofobe, islamofobe etno-nasjonalister, holocaust-fornektere, fascister eller nynazister som tid om annen får boltre seg i ytringsfrihetens navn i kommentarfeltene.

Dette er ikke marginale tullinger som gjør det enkelt å brunbeise protesten mot den omfattende globaliseringspolitikken og det multikulturelle eksperimentet. Disse utskuddene er heldigvis få, og ikke noe du behøver å engste deg over.

Dette er verken ’a basket of deplorables’ eller ’a bunch of fruitcake loonies’eller mennesker som ønsker å rive ned våre demokratiske institusjoner. Det er helt vanlige borgere i alle lag av befolkningen med helt legitime bekymringer.

Nettopp det er slått grundig fast i en rekke omfattende og veldokumenterte dybdeanalyser av holdningene i elektoratene i USA, Storbritannia og flere land i Europa. Dette er studier som sjelden eller aldr gjengis i media og som antakelig verken du eller dine nære rådgivere noen gang har hørt om.

I Norge er det normale og oppegående mennesker med sundt bondevett og et sterkt demokratisk sinnelag. Det er i stor grad de samme som i 1972 og 1994 sa ’Nei’til å avstå norsk suverenitet og råderett til EU.

De blir stadig mer bekymret over fjerne politikere som fatter beslutninger over hodene deres og som har opprettholdt denasjonaliseringspolitikken med uforminsket styrke til tross for folkeavstemningen den gang og folkeviljen nå. De er mange og de blir stadig flere!

Det burde du tenke over, Erna?

God Jul, forresten.

Det blir et spennende Nytt År!

 

 

 

Reklamer