Realister i alle leire, foren dere!

Tilhører man automatisk ytre høyre og er det etisk riktig å kalle noen nazist dersom vedkommende er innvandringskritisk, uansett hvor demokratisk innstilt han eller hun ellers måtte være? Tilhører man ytre høyre dersom man mener det vestlige demokratiet bygger på nasjonalstaten og at internasjonale konføderasjoner som EU har bidratt til å undergrave selvråderetten og har […]

Noen har stjålet demokratiet fra oss.

Demokratiet er i krise. Folkestyret har forvitret voldsomt de siste 30-40 årene. Det blir veldig tydelig under et arrangement som for eksempel Arendalsuka. Den hevder å ha som mål ”å styrke kraften i vårt levende demokrati.” Eller som Harald Stanghelle, formann i Programkomiteen og redaktør i Aftenposten, selvtilfreds uttrykte det; ”Dette er demokratiet på sitt […]

Dagbladets ensrettede verdensbilde

  Det står mye rart i avisene, kanskje særlig i Dagbladet. Redaktør og politisk kommentator John Olav Egeland skriver at ”Voksende høyrepopulisme, handelskrig, et utydelig Nato og svekkelse av internasjonale institusjoner er Norges utfordringer nå.” Det ville vært vel så dekkende for de faktiske realiteter om Egeland hadde skrevet at resultatene av den politiske elitens […]

Nye alliansepartnere?

  Kjell Sjåholm, oberstløytnant (p) Da nå avgåtte amerikansk president Obama snakket om europeerne som «a bunch of freeloader» og trakk tilbake den ene avdelingen etter den andre fra Europa, hvor var den sikkerhetspolitiske tenkende klasse da? Han stanset dog den siste tilbaketrekningen pga. Krim og Ukraina. Da det i det norske miljøet «genierklærte» paret […]