Omfattende og farlig omlegging av norsk sikkerhetspolitikk.

De to regjeringsbærende partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, har siden Forsvarsreform 2000 iverksatt en gjennomgripende omlegging av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Den har funnet sted stykkevis og delt og i det stille. I den utstrekning den har vært gjenstand for offentlig debatt har debatten funnet sted i etterkant, etter at beslutningene er fattet og tiltak iverksatt. […]

Spinn og luresnakk i forsvarssektoren.

      Det er antakelig ikke mange som har hørt om Senter for integritet i forsvarssektoren. Kanskje ikke så rart. Senteret ble opprettet i 2013 av Solbergregjeringen og skal ”bidra til å etablere robuste integritetssystemer for dermed å redusere risiko for korrupsjon i forsvarssektoren.” Litt kryptisk, men sikkert vel og bra. I en artikkel i […]

Strategi og kapasiteter

  Kjell Sjåholm, oberstløytnant (p) Innledning Regjeringen prioriterer anskaffelse av såkalte «strategiske kapasiteter» som ubåter, maritime overvåkningsfly og F-35. Forsvarsdepartementet (FD) fremhever disse kapasitetene som viktige bidrag til Forsvarets avskrekkende evne. [1] «Strategiske kapasiteter» brukes nå i forsvarsdebatten som en høyereliggende kraft – en form for Hellig gral og tillegges avskrekkende effekt i seg selv […]

Sover Stortinget?

  En hedersmann og bauta for forsvarssaken, Generalmajor Torkel Hovland gikk bort 8. april 82 år gammel. Hovland var en modig og frittalende offiser med sjelden faglig integritet og en forsvars- og sikkerhetspolitisk forståelse som gikk langt utover det rent militærfaglige. Han hadde et skarpt hode og en skarp penn. I 2000 utga han biografien […]

Å leve er lett med øynene lukket.

Hvordan er det mulig at så mange kan ha så skråsikre meninger om ting og forhold som er gjenstand for kvalitative vurderinger og så langt unna eksakt vitenskap som det er mulig å komme? Er det så selvsagt som at det føles bedre å være sikker på en sak enn å kunne innrømme at den […]

Var det Putin som sto bak?

I en stadig mer kompleks verden hvor det blir stadig vanskeligere å skille mellom fake og facts og mellom propaganda og saklig informasjon, er det ikke alltid like lett å vite hva man skal tro på. Tingene er ikke alltid det de utgir seg for å være. Og å gi uttrykk for skepsis til den […]