Strategi og kapasiteter

  Kjell Sjåholm, oberstløytnant (p) Innledning Regjeringen prioriterer anskaffelse av såkalte «strategiske kapasiteter» som ubåter, maritime overvåkningsfly og F-35. Forsvarsdepartementet (FD) fremhever disse kapasitetene som viktige bidrag til Forsvarets avskrekkende evne. [1] «Strategiske kapasiteter» brukes nå i forsvarsdebatten som en høyereliggende kraft – en form for Hellig gral og tillegges avskrekkende effekt i seg selv […]

Sover Stortinget?

  En hedersmann og bauta for forsvarssaken, Generalmajor Torkel Hovland gikk bort 8. april 82 år gammel. Hovland var en modig og frittalende offiser med sjelden faglig integritet og en forsvars- og sikkerhetspolitisk forståelse som gikk langt utover det rent militærfaglige. Han hadde et skarpt hode og en skarp penn. I 2000 utga han biografien […]

Nordmenn – best eller feitest i verden?

  Etter den norske medaljehøsten under vinter-OL er det kanskje noen som omsider er blitt forledet til å tro på Gro som sa at det er typisk norsk å være best. Når det gjelder folkehelse og fysisk aktivitet i gjennomsnittsbefolkningen er vi imidlertid ikke noe bedre enn andre vestlige land, snarere tvert imot. Når det […]

Å leve er lett med øynene lukket.

Hvordan er det mulig at så mange kan ha så skråsikre meninger om ting og forhold som er gjenstand for kvalitative vurderinger og så langt unna eksakt vitenskap som det er mulig å komme? Er det så selvsagt som at det føles bedre å være sikker på en sak enn å kunne innrømme at den […]

Var det Putin som sto bak?

I en stadig mer kompleks verden hvor det blir stadig vanskeligere å skille mellom fake og facts og mellom propaganda og saklig informasjon, er det ikke alltid like lett å vite hva man skal tro på. Tingene er ikke alltid det de utgir seg for å være. Og å gi uttrykk for skepsis til den […]

Rossaviks giftige påskebrygg

Frank Rossavik slår i Aftenposten (24.3.) fast at Støres påstand om at Listhaug ”kalkulert nører opp under hatet som tok så mange liv 22. juli” var like ille som Listhaugs påstand om at ”Arbeiderpartiet er mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.” At Rossavik har kommet til den erkjennelse er både oppsiktsvekkende og prisverdig. […]