NRK URIX LATTERLIGGJØR SEG SELV.

Det er nesten skremmende å se hvordan Urix og NRKs korrespondenter fullstendig ukritisk og uten forbehold kjøper og kopierer narrativet til det amerikanske demokratiske partiet og den liberale eliten i amerikanske media og sentralforvaltning om at Hillary Clinton tapte valget fordi Putin intervenerte i den amerikanske valgkampen. Ikke et ord om at det kanskje var […]

Stanghelle sparker seg selv i ballene.

Aftenpostens redaktør, Harald Stanghelle, har i lørdagens utgave donert seg selv to hele sider med en kommentar til filmen ’The Post’ om Watergate-avsløringen. Under tittelen ”Pornografi for journalister eller ballespark til Trump?” etterlater ikke Stanghelle tvil om hva svaret er. Stanghelle beskriver filmen som et aktuelt debattinnlegg i den stolte tradisjonen etter Daniel Ellsberg og […]

UTENRIKSPOLITIKK FORBEHOLDT ELITEN

(Dette er den andre av to artikler som retter et kritisk blikk mot norsk utenrikspolitikk de siste to-tre ti-årene. Du finner den første artikkelen under med tittelen, ‘Resultatløs og kostbar utenrikspolitikk’. De to artiklene representerer et oppgjør med globalistene og multikulturalistenes naive og feilslåtte utenrikspolitikk. De kalte den selv for ‘engasjementspolitikk’ og den råder fortsatt […]

Forsvaret – hvorfor svikter politikerne?

  For de fleste av oss, som er opptatt av landets sikkerhet, er det komplett uforståelig hvordan gjentatte regjeringer av ulik partifarge systematisk har bygd ned forsvaret til tross for at historisk erfaring og utviklingen i sikkerhetsbildet gjennom en årrekke skulle tilsi det motsatte. Utover manglende kunnskap om og interesse for sikkerhetspolitikk er det også […]

Resultatløs og kostbar utenrikspolitikk

    Norsk utenrikspolitikk de siste tjue årene er ikke mye å skryte av, i alle fall om man legger resultatene og landets interesser til grunn for vurderingen. Terje Tvedts bok, Det internasjonale gjennombruddet – fra ettpartistat til flerkulturell stat tegner et avslørende bilde av hvordan Norge endres fra en homogen nasjonalstat mot et multikulturelt […]

Utdanningsreformen i forsvaret – foruroligende utviklingstrekk

    Av Kjell Sjåholm, oberstløytnant (p) Innledning Prop. 151 S (2015-2016) – Kampkraft og bærekraft – Langtidsplanen for forsvarssektoren punkt 8.4 og 8.5 som omhandler utdannelse, var høsten 2017 utgangspunkt for et utredningsarbeid for å spare penger. Antall skoler i Forsvaret før «reformen» gir uttrykk for Forsvarets faglige kompleksitet. Det nye skolesystemet ser mer […]

Den største skandalen i amerikansk politikk siden Watergate.

Notatet fra Senatets Etterretningskomite er nettopp offentliggjort. Det blottlegger en skandale av hittil uante dimensjoner. Notatet slår fast følgende; Det bekrefter at var Det demokratiske partiet og Clinton-kampanjen som sto bak og finansierte Steele-dossieret for å lage en drittpakke om Trump-leirens relasjoner til Moskva for dermed redusere hans sjanser til å vinne presidentvalget. Det er […]