4. Toleransens paradoks

Karl Popper skrev The Open Society and Its Enemiesunder den andre verdenskrig. Boken var et forsvar for demokratiet og en reaksjon på den utstrakte toleransen som gjorde det mulig for de totalitære ideologiene å vokse frem i mellomkrigstiden. Han skriver bl.a. om ’toleransens paradoks’og at toleranse er uhyre viktig i vårt daglige samkvem med hverandre […]

3. Arven etter Karl Popper.

  Postmodernismens dominans har gjort filosofen Karl Popper aktuell ved våre universitet og læresteder. Han var fra det røde Wien i Østerrike og så det 20. århundrets totalitære ideologier, kommunismen, fascismen og nazismen vokse frem. Popper ble en av de mest innflytelsesrike vitenskapsfilosofene på 1900-tallet og bidro til at det vestlige, liberale demokratiet vant frem. […]

2. Hva har vestlige læresteder og muslimske madrahser til felles?

Det er en påtakelig parallell mellom den religiøse, kulturelle og ideologiske indoktrineringen som finner sted ved islamske madrahser og korean-skoler, og den ideologiske ensrettingen ved våre post-moderne vestlige lærested og universitet. De har produsert en massiv monokultur av identitetspolitikk, radikal feminisme, pulverisering av individuelt ansvar, universalisme og multikulturell relativisme. De har gjort sannheten til noe subjektivt. […]

1. Et forsøk på å finne en forklaring på all galskapen.

  Jeg har lenge lurt på hvorfor kvinnebevegelsen ikke reagerer på islamske tvangsekteskap, flerkoneri, kjønnslemlestelse, overfallsvoldtektene og at mange av gatene våre er blitt utrygge for norske kvinner? Og jeg har lurt på hvorfor homobevegelsen, som ellers hyler og skriker om at de blir diskriminert av storsamfunnet, er omtrent stumme når det gjelder islam og […]

En borgerlig broilerregjering.

  Trøndelagsbenken på Stortinget piper over at det ikke er trøndere med og SV gnåler programmessig om at ingen minoriteter er representert i regjeringen selv om SV-benken selv er så blendahvit som den kan få blitt. Det er imidlertid ingen som er opptatt av at både Stortinget og Regjeringen er overrepresentert med rene partibroilere og […]