Noe å tenke på?

images

* De fleste vil si at zebraer er hvite med sorte striper. Vitenskapen er imidlertid kommet frem til at de er sorte med hvite striper. Det er ikke alltid tingene er slik vi tror de er eller slik noen gjerne ønsker å fremstille dem.

* Generaliseringer basert på enkeltobservasjoner er farlige. Det kan også generaliseringer basert på mange observasjoner være. De fleste svaner er hvite. Men det finnes sorte svaner. Selv om du ikke har sett en betyr det ikke at de ikke finnes.

* Vi tror på det vi ser. Men selv om en påstand står skrevet i en avis, betyr det ikke at den er sann eller objektiv. Om du har mer kunnskap om en sak enn journalisten har selv, vil du nesten uten unntak oppdage at fremstillingen er ubalansert, ofte feil og noen ganger direkte villedende.

* Mennesket er et flokkdyr. Frykten for å være annerledes og bli utstøtt fra gruppen styrer ofte hva vi mener og veldig ofte hva vi sier og skriver. Mennesker som tør å stå frem med egne meningers mot blir hengt i diktaturer og fortsatt uthengt i demokratier som vårt eget.

* Det er mange keisere uten klær også i demokratier. Det er ikke mange som tør si ifra. Vi må ta vare på de som tør.

* Ingen sak kan fremstilles 100% objektivt, saklig eller balansert. Det hjelper å ta utgangspunkt i fakta, og det er lov å prøve å være så saklig som mulig.

* Religionsfrihet er viktig, men enda viktigere er frihet fra religion. Demokratiske velferdssamfunn trenger verken religion eller ideologiske drømmespinn. Våre utfordringer må løses fra sak til sak basert på fakta, fornuft og erfaringsbasert læring, ikke på hellig overbevisning som blokkerer all forbedring.

* Enhver har rett til sin egen mening, men ingen har rett til egne fakta eller monopol på sannheten.

* Hør ikke på hva folk sier. Følg med på hva de gjør. De fleste setter egne interesser foran andres. Det er menneskelig. Bare husk at folk er mennesker, ikke helgener. Det gjelder også politikere, journalister, kommentatorer og … bloggere.

Reklamer