«Toppdiplomaten» Erik Solheim.

Erik Solheims har flydd, spist og overnattet på første klasse for over 4 millioner kroner og knapt satt sine bein i UNEPs hovekvarter i Nairobi i løpet av de knapt 22 månedene han har vært sjef for FNs Miljøvernprogram. Hans skjødesløse omgang med FNs budsjetter, hans egen manglende omtanke for miljøet og hans sviktende lederskap […]

Blir vi nødt til å starte vårt eget parti dere?

  Et parti som kompromissløst tar tak og prioriterer de store og viktige sakene som truer landets fremtid, vår sikkerhet, vår økonomi og vår velferd. Et parti som betrakter internasjonale avtaler, forordninger og konføderasjoner som EU som et supplement til og aldri som en erstatning for nasjonal suverenitet, selvråderett og folkestyre. Et parti som bygger […]

Stortinget en strutsefabrikk?

Hva sier det om norsk politikk når et parti, som knapt klarte å karre seg over sperregrensen ved siste valg, kan sette det politiske Norge på hodet og dominere mediebildet så til de grader og i ukesvis? Vel, det sier noe om valgordningen og den destruktive mindretallsparlamentarismen vi har i Norge. Men ærlig talt, har […]

Hva pokker foregår i Forsvarsdepartementet?

    Riksrevisjonens rapport 25.10. vedrørende anskaffelsen av maritime helikoptre til Forsvaret,feller en knusende dom over Forsvarsdepartementets inkompetente embetsverk, flere forsvarsministre fra både Arbeiderpartiet og Høyre som i beste fall kan karakteriseres som skjødesløse og flere forsvarssjefer som åpenbart ikke har gjort jobben sin. Manglende og uprofesjonelt kontraktarbeid, dårlig planlegging, manglende styring og koordineringhar kostet […]

Mindretallets parlamentariske tyranni.

Det er noe fundamental galt med en valgordning som gjør det mulig for et miniparti som Krf., med 4,2% av stemmene og bare 5.847 stemmer over sperregrensen på 4%, å forårsake parlamentarisk krise og regjeringsskifte og sette media og det politiske Norge på hodet i ukesvis. Det sier noe om den begredelige tilstanden i norsk […]

De siste dagers Stanghellige.

Ole Torps portrett av avtroppende redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle på statskanalen i går, var en bisarr, men interessant forestilling. Interessant, ikke pga. intervjuobjektets hyperinflaterte ego, men interessant i et media-kritisk perspektiv. Stanghelle fikk fremstå som sakligheten og demokratiets forsvarer og presseetikken fremste ridder uten at et eneste kritisk spørsmål ble reist. Han var opptatt […]

Realister i alle leire, foren dere!

Tilhører man automatisk ytre høyre og er det etisk riktig å kalle noen nazist dersom vedkommende er innvandringskritisk, uansett hvor demokratisk innstilt han eller hun ellers måtte være? Tilhører man ytre høyre dersom man mener det vestlige demokratiet bygger på nasjonalstaten og at internasjonale konføderasjoner som EU har bidratt til å undergrave selvråderetten og har […]