6. Mindretallets diktatur.

  Toleransen for minoriteter og mindretallet og er nå tatt så langt at det i stedet for at flertallet tyranniserer minoritetene er blitt minoritetene og mindretallet som tyranniserer flertallsbefolkningen. Partisystemet og den representative parlamentarismen fungerer ikke som forutsatt. Demokratiet er snudd på hodet og blitt noe som mest likner et mindretallets diktatur. Jeg tror dette […]

5. Et absurd politisk teater.

Vi er nå vitne til at det politiske liv blir mer og mer likt et absurd politisk teater, ikke bare i USA, Frankrike, Italia og Storbritannia, men også her i Norge. Hvordan kan for eksempel kvinnebevegelsen, i multikulturalismens navn, omfavne den muslimske innvandringen uten å ta avstand fra islams intolerante og sterkt kvinnefiendtlige maksimer? Hvor […]

4. Toleransens paradoks

Karl Popper skrev The Open Society and Its Enemiesunder den andre verdenskrig. Boken var et forsvar for demokratiet og en reaksjon på den utstrakte toleransen som gjorde det mulig for de totalitære ideologiene å vokse frem i mellomkrigstiden. Han skriver bl.a. om ’toleransens paradoks’og at toleranse er uhyre viktig i vårt daglige samkvem med hverandre […]

3. Arven etter Karl Popper.

  Postmodernismens dominans har gjort filosofen Karl Popper aktuell ved våre universitet og læresteder. Han var fra det røde Wien i Østerrike og så det 20. århundrets totalitære ideologier, kommunismen, fascismen og nazismen vokse frem. Popper ble en av de mest innflytelsesrike vitenskapsfilosofene på 1900-tallet og bidro til at det vestlige, liberale demokratiet vant frem. […]

2. Hva har vestlige læresteder og muslimske madrahser til felles?

Det er en påtakelig parallell mellom den religiøse, kulturelle og ideologiske indoktrineringen som finner sted ved islamske madrahser og korean-skoler, og den ideologiske ensrettingen ved våre post-moderne vestlige lærested og universitet. De har produsert en massiv monokultur av identitetspolitikk, radikal feminisme, pulverisering av individuelt ansvar, universalisme og multikulturell relativisme. De har gjort sannheten til noe subjektivt. […]

1. Et forsøk på å finne en forklaring på all galskapen.

  Jeg har lenge lurt på hvorfor kvinnebevegelsen ikke reagerer på islamske tvangsekteskap, flerkoneri, kjønnslemlestelse, overfallsvoldtektene og at mange av gatene våre er blitt utrygge for norske kvinner? Og jeg har lurt på hvorfor homobevegelsen, som ellers hyler og skriker om at de blir diskriminert av storsamfunnet, er omtrent stumme når det gjelder islam og […]