Totalitære tilstander i Forsvarsdepartementet

      Lekkasjene i Forsvaret og det faktum at en rekke ledende offiserer først tør uttale seg kritisk etter nådd pensjonsalder er et tegn på mistillit til beslutningsprosessene og at noe er grunnleggende galt med organisasjonskulturen i Forsvars-departementet. Det var særdeles ille under Krohn-Devold (H) og Strøm-Ericksens (Ap) tid som forsvarsministere, men har åpenbart […]

Norsk geografi og klima – militære implikasjoner

Av Kjell Sjåholm, oberstløytnant (P) Innledning Geografi og klima benevnes i Forsvaret som været og lende (i fremstillingen nyttes det mer kjente uttrykket terrenget) og er sammen med fienden tre faktorer som er viktige i utvikling av enhver operasjonsplan. Men de er også avgjørende for utvikling av militære styrker, deres utrustning, trening og taktikk. I […]

TULL OM TERROR.

  DN skriver på lederplass 7.6. at “de fleste angrepene er utført av småkriminelle unge menn med islamsk innvandrerbakgrunn med svært begrenset kunnskap om islamsk tro og tradisjon.” Dette er tull. Det finnes ikke belegg for å hevde at de islamske terroristene er småkriminelle tapere med begrenset kunnskap om islam. Det er en myte skapt […]

UTENRIKSPOLITISK KURSENDRING

  I forbindelse med lanseringen av den nye stortingsmeldingen om Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk 20. april, inviterte regjeringen til debatt samtidig som utenriksministeren rutinemessig konstaterte at ”hovedlinjene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk ligger fast”. Begge deler fremstår i et merkelig lys. Sentrale deler av norsk utenrikspolitikk er i realiteten allerede lagt om. De […]

SVERRE DIESEN – EMBETSMANN ELLER RETORIKER?

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen er fortsatt skrivefør, men jo mer han skriver jo mer blottlegges hans spesielle oppfatning når det gjelder forsvarsplanlegging og hans behov for historieomskriving. Når vi tar tak i dette her er det ikke fordi vi vil hans ettermæle som forsvarssjef til livs, selv om hans arrogante og nedlatende retorikk kan provosere til […]

Sistemann som går slår av lyset.

    Forsvarsdepartementet har karakterisert det forsvaret vi har fått som et resultat av Forsvarsreformen som ’Et forsvar for vår tid’, med et strategisk konsept som gir ’Økt styrke og relevans’ som i forslaget til ny Langtidsplan er blitt til ’Økt kampkraft og økt bærekraft’. Det er ikke grenser for inflasjon i fyndord. Forsvarsministeren fremstiller […]