UTENRIKSPOLITIKK FORBEHOLDT ELITEN

(Dette er den andre av to artikler som retter et kritisk blikk mot norsk utenrikspolitikk de siste to-tre ti-årene. Du finner den første artikkelen under med tittelen, ‘Resultatløs og kostbar utenrikspolitikk’. De to artiklene representerer et oppgjør med globalistene og multikulturalistenes naive og feilslåtte utenrikspolitikk. De kalte den selv for ‘engasjementspolitikk’ og den råder fortsatt […]

Reklamer

Forsvaret – hvorfor svikter politikerne?

  For de fleste av oss, som er opptatt av landets sikkerhet, er det komplett uforståelig hvordan gjentatte regjeringer av ulik partifarge systematisk har bygd ned forsvaret til tross for at historisk erfaring og utviklingen i sikkerhetsbildet gjennom en årrekke skulle tilsi det motsatte. Utover manglende kunnskap om og interesse for sikkerhetspolitikk er det også […]

Reklamer

Resultatløs og kostbar utenrikspolitikk

    Norsk utenrikspolitikk de siste tjue årene er ikke mye å skryte av, i alle fall om man legger resultatene og landets interesser til grunn for vurderingen. Terje Tvedts bok, Det internasjonale gjennombruddet – fra ettpartistat til flerkulturell stat tegner et avslørende bilde av hvordan Norge endres fra en homogen nasjonalstat mot et multikulturelt […]

Reklamer

Utdanningsreformen i forsvaret – foruroligende utviklingstrekk

    Av Kjell Sjåholm, oberstløytnant (p) Innledning Prop. 151 S (2015-2016) – Kampkraft og bærekraft – Langtidsplanen for forsvarssektoren punkt 8.4 og 8.5 som omhandler utdannelse, var høsten 2017 utgangspunkt for et utredningsarbeid for å spare penger. Antall skoler i Forsvaret før «reformen» gir uttrykk for Forsvarets faglige kompleksitet. Det nye skolesystemet ser mer […]

Reklamer

Den største skandalen i amerikansk politikk siden Watergate.

Notatet fra Senatets Etterretningskomite er nettopp offentliggjort. Det blottlegger en skandale av hittil uante dimensjoner. Notatet slår fast følgende; Det bekrefter at var Det demokratiske partiet og Clinton-kampanjen som sto bak og finansierte Steele-dossieret for å lage en drittpakke om Trump-leirens relasjoner til Moskva for dermed redusere hans sjanser til å vinne presidentvalget. Det er […]

Reklamer

Forsvar – når gamle synder blir som nye.

    Folks hukommelse er kort. Haaland Matlarys hukommelse er åpenbart enda kortere. Hennes uhemmede arroganse og iherdige forsøk på å bortforklare egen medvirkning til det uføret det norske forsvaret nå befinner seg i overgås vel om mulig kun av tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Når hun i DN 31.1. legger skylden på ”en forsvarsdebatt som […]

Reklamer

Forsvarspartiet Høyre fører velgerne bevisst bak lyset.

Er det 1. april eller er vi bare i slutten av januar? Er det Løgnalaget eller er det regjerings- og forsvarspartiet Høyre som driver norsk forsvarspolitikk? I et oppsiktsvekkende brev 24.1. til Stortingets Utenrikskomite skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at andelen regjeringen ønsker å bruke på forsvaret antas å falle fra 1,56 prosent av BNP […]

Reklamer